Prva nedjelja Došašća – Podjela jabuka – Počinju zornice

27 stu

U Došašću otkrivamo kako iznad svagdanjih briga i odnosa postoji dublji i važniji odnos. Trebamo se “probuditi” i prijeći iz sna u javu. Život u budnom stanju nije rastrgan na tisuće sitnica nego je povezan nutarnjom sabranošću. U Došašću je najjači poziv na budnost. A budan je onaj tko može i hoće čuti glas drugoga. Budan je tko čuje glas potrebnoga, ranjenoga u duši, napuštenog, rubnog. Budan je onaj koji ne ostaje gluh na Božji glas. Nažalost neki ljudi žive ali kao da ne žive. Oni su uspavani iako svaki dan rade, idu na zabave, u šumu…Sav trud nema rezultata. Onaj koji je probuđen uočava Božju blizinu, čuje Božji glas. Isusov poziv na budnost u došašću upućena je svakom čovjeku. Onaj koji se probudi otkrit će Božju blizinu. Takav će tada doživjeti mirnoću u nemirnom svijetu, takav će mirno spavati znajući da je Gospodin blizu. Upravo ovaj temeljni odnos prema Bogu daje mirnoću i motivira čovjeka da bude s drugima u njihovoj nevolji.

271116b

Jutros u 8 sati u Slunju

Jutros je slavljena misa u 8 sati u slunjskoj crkvi. Upaljena je prva adventska svijeća, čule su se pjesme adventske koje imaju posebni ugođaj. Druga je misa slavljena u 11 sati koju je po običaju prenosio izravno radio Slunj. Vjernici su otvorili srce Božjoj ljubavi. Buđenje iz pospanosti u koju nas uljuljaju svagdanje brige najvažniji je korak u stupanju u blizinu Gospodnju. 

271116c

Misa u 11 sati u Slunju

271116d 271116e

Misi u 11 sati pridružio se vojni kapelan vlč. Milenko Majić

Podjela jabuka – Nakon mise vjernici su mogli uzeti jabuke u župskoj dvorani koje smo dobili preko biskupijskog karitasa. Osim župe Slunj jabuke su podijeljene u Cetingradu, Lađevcu i Cvitoviću. Pakovane su u vrećice po pet kilograma. Naši voloteri pokušavaju dostaviti jabuke nemoćnima. Tražimo pri tome pomoć drugih. U subotu navečer i danas u Slunju su podijeljene gotovo sve jabuke (oko 4 tone). Ostalo je svega nekoliko vrećica. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovoj akciji: od uzgajivača, berača, prijevoznika, onih koji su ih platili i karitasa. 

Počinju zornice – Sutra u ponedjeljak 28. studenog u 6.30 sati u Slunju počinju zornice. Još za mraka, po hladnoći, nekad po poledici, snijegu ili magli dolazimo u 6.30 u našu crkvu. Očekujemo starije i mlađe, djecu, ministrante, one koji su se udaljili od Božje blizine, da dođu na ovu misu zornicu i da se ogriju toplinom Božje ljubavi. .  

Vrijeme DOŠAŠĆA:  Isus  nam dolazi. Hoću  li  ga PRIMITI ?