Počele zornice – Ovih dana tri pogreba

28 stu

Jutros od 6 sati počeli su pristizati vjernici u slunjsku crkvu na misu zornicu. Tako je po mnogim crkvama u domovini i po svijetu. Molitva i bdjenje snažno obilježava vrijeme došašća. Treba se pokrenuti. A svaki naš pokret izvire iz pokreta srca. U svijetu sukoba, mraka, sljepoće srca, jedino svjetlo dolazi od Gospodina. Dopustimo mu da unese svjetlo u naše srce, pouzdanje u naše strahove, vječnost u naše krhko vrijeme. .

281116a

Jutros u 9 sati u Slunju

281116b

Jutros je tmurno, prohladno, pada rosulja. Miriše na snijeg. Tomu se ne treba čuditi jer je mjesec studeni na izmaku.

                       †

U subotu 26. studenog na lađevačkom groblju pokopana je MANDA ŽGELA r. Matanić iz G. Furjana 223. Preminula je u u 91. godini života. Za njom žale sin Franjo i kćerka Milkica s obitelji

Preminula je ANA VUKOVIĆ-KOMLJENOVIĆ iz Rešetara-Vaganac (živjela u Njemačkoj). Bit će pokopana na groblju u Drežniku 28.11.2016. u 14 sati. Za njom žali sin Antun, kćerke Jelka i Marica

Preminuo je  u 74. godini života IVAN HODAK iz Drežničkog Selišta 91. Bit će pokopan 29.11.2016. u 14 sati na groblju u Drežniku. Za njim žale sestra Roža te braća Petar i Marko