Pripreme za Božić – Danas pokopan dr. Vladimir Kuterovac u Slunju – Preminula Marica Majetić Seja

14 pro

Danas je grupa volontera skoro čitav dan radila u slunjskoj crkvi. Dolazak Božića sve nas pokrene. Trebalo je dovesti borove. A borove svake godine netko daruje. Radi se o borovima koji smetaju jer su preblizo kući pa ugrožavaju krovište ili rastu u hrpi pa ih treba prorijediti. Franjo Belković svojim malim traktorom jutros ih je dovezao pred crkvu. Odmah je nastupila muška ekipa. Borove su postavili u svetište /dva/ i jedan uz jaslice. Pridružila se ženska ekipa koja je postavljala jaslice i sve što je potrebno oko jaslica. Kićenje borova traži strpljivost i vještinu.,,,U 17 sati okupili su se u župskoj dvorani na domijenak. Radi se od grupi d 25 do 30 osoba, muškaraca i domaćica. Među njima je grupa domaćica koja se s ljubavlju brine za čistoću crkve. Njihov rad je nevidljiv i zato tim vredniji.

1412161b

Borovi su već postavljeni u svetište slunjske crkve

1412161cDomjenak u 17 sati

 

Pokopan dr. Vladimir Kuterovac – Danas je na slunjskom groblju pokopan dr. VLADIMIR KUTEROVAC, sin Ante Kuterovac i Anke Kuterovac r. Radočaj, rođen 08.09.1936. u Malom Vukoviću /Slunj/. Preminuo je u Zagrebu 11.12.2016. Ovaj čovjek koji je niknuo u Slunju napravio je blistavu znanstvenu karijeru. Oženio se s Jelenom Rendulić s kojom je podigao dvije kćerke Ljiljanu i Gordanu. Stekao je sve akademske naslove, bio je znanstvenik u poznatom poduzeću “Rade Končar”. Primio je niz priznanja. Tako je 2013. dobio Zalatnu dipolomu za znastveno-istraživački rad. Bio je vrhunski stručnjak u enigmatici. Njegove kćerke Ljiljana i Gordana ušle su također u akademsku zajednicu. Čuli smo još mnogo drugih podataka o ovom čovjeku u oproštajnom govoru jednog od kolega. Klapa iz Novog Vinodolskog otpjevala je tri pjesme. Pogreb je vodio župnik Mile Pecić. Pred grobom oprostio se od “dede” jedan od unuka dirljivim riječima. Nakon sprovoda služena je misa u župnoj crkvi.  

1412161d

Sa pogreba dr. Vladimira Kuterovac

1412161e

                 

Preminula je MARICA MAJETIĆ Seja iz Vaganca, majka uglednog poduzetnika Dragana. Rođena je 1928. Bit će pokopana u Vagancu sutra 15. prosinca u 15 sati. Za njom žali sin Dragan i kćer Zora s obiteljima