Blagaj: polnoćka u 20 sati

24 pro

Župa Blagaj slavi božićnu polnoćku već u 20 sati. Tako je bilo i večeras. Mnogima odgovara slavljenje polnoćke ranije pa su došli u Blagaj. Tako je crkva bila skoro puna. Čak je ministrantica Lea iz Slunja došla ministrirati u Blagaj. Hladna zimska noć. Vlaga u zraku povećava osjećaj hladnoće. Upravo ovaj osjećaj hladnoće govori o Djetetu koje je rođeno u hladnoći i siromaštvu štalice.  Naviještena Božje riječ daje naslutiti dramu Božje ljubavi koja je potvrdila Isusovim rođenjem kako je lijepo biti čovjek. On je ušao u našu  situaciju pa i u situaciju onih rubnih, odbačenih i ponudio im nadu. Božićne pjesme svojevrsna je pučka teologija otajstva Božića: Radujte se narodi,  Svim na zemlji, Narodi nam se …Od početka mise vlč. Andrija Kekić (Iz Rakovice) stajao je na raspolaganju za božićnu ispovijed. Prva polnoćka u slunjskom kraju završena je prije 9 sati. Brzo se većina povukla u tople domove. Ovaj put nije zaigralo kolo “Janje moje” što su neki očekivali…

U Blagaju na polnoćki večeras u 20 sati

Kratko su se zadržali pred crkvom i pobjegli u tople domove