Sv. Stjepan: misu u 11 sati u Slunju predvodi biskup Bogović

26 pro

Sv. Stjepan prvomučenik jedan je od sedam đakona koje je Crkva postavila da se brinu za život zajednice. Đakoni su pazili na red kod zajedničkih slavlja, pri dijeljenju hrane vjernicima, nosili su pričest bolesnicima i utamničenicima, brinuli za udovice i sirotinju. Sveti se Stjepan među đakonima isticao revnošću i čudesima koje je Duh Sveti po njemu činio. Bio je i vrstan intelektualac koji je znao obrazložiti razloge svoje nade.

Danas vjernici slave drugi dan Božića također svečano. Crkve su pune kao na Božić. Stjepan je čovjekov odgovor na ljubav koju je Bog pokazao Kristovim dolaskom među nas.

Danas je jutarnja misa u Slunju u 8 a u 11 sati misu predvodi biskup u miru mons. Mile Bogović! Obvezatno kolo “Janje moje” poslije mise u 11 sati!

Jutarnja misa na blagdan sv. Stjepana u Slunju

Kolo “Janje moje” na današnji dan 2006. godine