Ime Isusovo – Pao obilan snijeg u slunjsko-plitvičkom kraju

3 sij

Danas crkva slavi Sveto ime Isusovo. Ovom pobožnošću potvrdilo se iskustvo iz prvih stoljeća. Naime, egipatski pustinjaci i monasi na brdu Atosu i u Rusiji svoj su temelj imali u Isusovoj molitvi – Sveti se Ime tvoje! U samom imenu Isus skriva se velika poruka. Izvorno u hebrejskom jeziku ovo ime donosi Boga i znači: Bog je spasitelj ili Bog spašava. Širitelji štovanja Imena Isusova bili su franjevci. Stoga im je papa Klement VII. 1530. godine dopustio da liturgijski iskazuju štovanje, a na poticaj Leonarda Portomauricijskog blagdan se 1721. godine proširio na cijelu Crkvu.

Jutros je slunjsko-plitvički kraj prekrio snježni pokrivač. Ima ga desetak centimetara jutros u 7 sati i neprestano pada. Bog nas je podario ljepotom snijega koji je okitio naš kraj kako to samo Božja ruka umije. Neki će se ljutiti zbog otežanog putovanja ali nitko ne može zanijekati ljepotu zimskog ugođaja.

Ralice su počele čistiti jutros od 7 sati gradske ulice

Danas blagoslov kuća u slunjskom naselju Cerovac. Naselje je rastegnuto nekoliko kilometara i broji oko 60 obitelji. Polazak u 9 sati. U pratnji župnika danas su ministranti Tin Štefanac i Karlo Mikšić. U 15 sati pogreb je Ivana Požege iz D. Nikšića pa ćemo prekinuti od 14 do 16 sati. Nakon pogreba nastavak blagoslova. Zbog pogreba kasnit ćemo ali ako primijetimo da gori vanjsko svjetlo mi dolazimo pa makar bila i 22 sata. Jedino ako snijega napad metar visine onda dolazi u pitanje zakazani blagoslov dok ralice ne pročiste. 

NAŠI POKOJNI:

Preminuo je IVAN POŽEGA iz D. Nikšića. Rođen je 1965. Bit će pokopan danas 3. siječnja 2017. na groblju u Nikšiću. Za njim žali supruga i rodbina.

Preminula je u 87. godini života ANKA SALOPEK iz Lađevca. Pokop danas 3. siječnja na lađevačkom groblju. Za njom žale  kćerke Slavica, Marija,Milka, Draga i Đurđica

Jučer je pokopana na lađevačkom groblju JANJA ŠPOLJARIĆ iz Čamerovca 190. za njom tuguje kćerka Zorka s obitelji

P