Danas Bogojavljanje – Blagoslov kuća na Trgu i Rastokama

6 sij

Danas je Bogojavljenje ili, kako se još običava reći, Sveta Tri kralja. Evanđelist Matej navodi da su mudraci s Istoka pratili zvijezdu do Betlehema, vjerujući da će ih ona dovesti do novorođenoga Kralja. Kada su u štalici pronašli dijete s Marijom poklonili su mu se i prinijeli darove: zlato, tamjan i smirnu. Tradicionalna simbolika ovih darova nalazi se već kod Bazilija Velikog – mudraci su Isusu kao Kralju darovali zlato, kao čovjeku smirnu i kao Bogu tamjan.Mudraci s Istoka bili su prvi predstavnici poganskoga svijeta koji su se došli pokloniti Isusu i na taj način naznačiti da je on Spasitelj za sve ljude. O njihovu dalekom putu u Betlehem i o njihovu poklonu svjedoče i slike iz katakomba. One ih prikazuju ponajviše četiri na broju. Kasnije se broj snizuje na tri, vjerojatno zbog tri dara “zlata, tamjana i smirne”.

Danas jutranja misa u 8 sati u slunjskoj crkci a u 11 sati po običaju misu predvodi biskup u miru mons. Mile Bogović. Danas se zatvara kolo “Janje moje”.

Danas blagoslov kuća nakon 13 sati na Trgu Zrinskih Frankopana i u Rastokama. Župnika prate Lea i Anđela