Zlatni pir: pred 50 godina u Slunju je vjenčano 18 parova

31 sij

Pred 50 godina u Slunju je vjenčano 18 parova. Nakon 50 godina objavljujemo njihova imena s nakanom da ih se sjetimo čestitkama ako su živi ili da se pomolimo za njih ako su preminuli!

 1. Franjo Moćan i Anka Bogović vj. 02.01.1967
 2. Ivan Požega I Jelena Turkalj vj. 14.01.1967
 3. Milan Holjevac i Kate Božičević vj. 14.01.1967
 4. Ivan Moćan i Ana Paulić vj. 21.01.1967.
 5. Jure Stipetić i Manda Jurčić vj. 02.02.1967
 6. Josip Požega i Kate Magdić vj. 04.02.1967.
 7. Vinko Muić i Marija Modrušan vj. 11.02.1967
 8. Nikola Obajdin i Jelena Rendulić vj. 18.03.1967
 9. Juraj Jurašin i Manda Badanjak vj. 19.03.1967
 10. Nikola Požega i Janja Špelić vj. 31.03.1967
 11. Slavko-Danijel Kovačević i Bara Magdić vj. 01.04.1967
 12. Josip Obajdin i Roza Bosanac vj. 08.04.1967
 13. Jure Požega i Kata Kampić vj. 16.04.1967
 14. Franjo Gračan i Zorka Bićanić vj. 13.05.1967
 15. Ivan Skukan i Marija Vukošić vj. 27.05.1967
 16. Djuro Vidmar i Anka Blašković vj. 22.07.1967
 17. Darko Sminderovac i Anka Kuterovac vj.30.07.1967
 18. Milan Obajdin i Zdenka Obajdin vj. 10.09.1967