Uoči dana Gospodnjeg: izlazak iz živog pijeska (video)

6 velj

Večeras u 17 sati slavljena je misa u župnoj crkvi u Slunju ——- U priči barun Munhausen, koji je upao u živi pijesak, vuče sam sebe za kosu kako bi se spasio od užasne smrti. On jednostavno nema čvrste točke na koju bi se oslonio i što se više koprca dublje tone. Ovo je slika čovjeka koji drži da se sam može spasiti, koji se oslanja na svoju pamet, mišice i moć. Ali, on treba čvrstu točku na koju će se osloniti. Isus Krist dolazi k nama u našu svakodnevnicu, u našu muku, nemoć, uzaludno kulučenje…On daje čovjeku čvrstu točku na koju će se osloniti da se spasi od davljenja. Nije to sramota za čovjeka kao što nije sramota za dijete ako ga otac na rukama izvuče iz nabujalog potoka. “Na tvoju ću riječ baciti mrežu” reći će Petar Isusu nakon uzaludnog ribolova čitavu noć. Upravo kad se oslonio na tu Riječ ulov je bio bogat. U godini milosrđa upravo Kristova riječ je uporište na koju se možemo osloniti našoj slabosti usprkos. Naime, Krist ne likuje nad našom nemoći nego se nudi kao uporište. Poziva Petra i crkvu, zajednicu njegovih učenika,  da u njemu ima oslonac a ne u svojoj organizaciji, poziva svakoga pojedinca da u njemu prepozna uporište za izlazak iz nemoći. Kristova riječ  je šansa za izlazak iz “živog pijeska” i za novi zamah.

0602162b

Večeras u Slunju slavljena je misa u 17 sati. Uz župnika koncelebrirao je i rakovački župnik preč. Andrija Kekić. Za orguljama je svirao Karlo Radočaj. Božji narod je ispunio crkvu u molitvi, pjesmi i zahvali za silna djela koja nam učini Gospodin.

Pogledajte video:

Video večeras u 17 sati snimila Marijana Kesić (ministrantica)