Cvjetnica u Slunju

9 tra

Cvjetnica suncem obasjana, mirisi rascvalih grana posvuda…U Slunju smo slavili jutarnju misu u 8 sati (predvodio je vojni kapelan vlč. Milenko Majić). Dupkom puna crkva. Prošli smo dijelom trga ispred crkve i oko crkve u procesiji. Ovaj je narod ušao s Isusom u procesiju koja vodi prema Kalvariji ali i prema Uskrsnuću.

Druga misa s procesijom po Gradu Slunju u 11 sati. Procesija krenula kroz župski vrt, kroz centar Slunja i spustilka se na trg pred crkcom. Muku je bila pjevana a prenosio je čitavu misu izravno Radio Slunj. Bolesnici su zahvalni za prijenos ove mise. Čitača u pjevanju muke već niz godina vjerno radi Tomislav Skukan.

Jutros u Slunju u 8 sati

U 11 sati kroz Slunj

U 11 sati procesija kroz Slunj (Lea)

U procesiji sve generacije (foto Lea)

U 11 sati u Slunju ( foto Lea)

U Blagaju danas u 14 sati slavlje Cvjetnice

U Blagaju nakon mise razgovor pred crkvom

Ono što nas oduševljava kod slušanja izvješća o Isusovoj Muci je količina Isusove ljubavi  i brige za svakoga čovjeka. Ovu ljubav ne mogu ušutkati ni poruga, poniženje, spletke, manipulacije, silna patnja koju podnosi u napuštenosti i sramoti. Pokušavamo odgovoriti na njegovu ljubav i slijediti ga u nošenju križa. To je put prema Uskrsnuću.