Slunj: podjela jabuka

10 svi

Danas je u župsku dvoranu u Slunju istovareno nekoliko tona jabuka. Radi se o pošiljci preko Karitasa nadbiskupije Rijeka. Župski su aktivisti danas popodne razvezli nekima koji nemaju prijevoza a sutra od 8 sati dijelit će se pojedincima odnosno predstavnicima obitelji pred župskom dvoranom. Budući da je sutra sajam te je pristup u dvoranu preko trga otežan, dolazak pred dvoranu moguć je od BUKa. Naši će aktivisti voditi evidenciju kome su podijelili a što je obveza prema donatoru. Župama Rakovica, Cetingrad i Cvitović-Lađevac osigurana je po jedna tona.

Proizvođač jabuka je PG Moslavina voće Dugo selo.