100 godina od jedne mlade mise u Cetingradu

28 lip

Sutra se navršava 100 godina od mlade mise vlč. Petra Medveda. Vlč. Pero rođen je u Šiljkovači (župa Cetingrad).Kako piše na spomen- sličici “glagoljao” je mladu misu na Petrovo 1917. godine. Ova obljetnica zaslužuje našu pažnju. Ovo je prilika da se sjetimo čovjeka koji je ugradio svoj život u služenje Bogu i narodu u teškim vremenima. Njegova sinovka Jelena Pavlinović sačuvala je sličicu, uspomenu na njegovu mladu misu, koja je posebno dragocjen dokument. Vrijeme je gurnulo mnogo toga u zaborav, tako se bar nama čini, ali ništa nije izgubljeno niti zaboravljeno. Vrijeme u kojem je živio i djelovao vlč. Petar bilo je bremenito. Dobro je ovom prilikom podsjetiti se na čovjeka koji je kao geslo svoga svećeništva odabrao riječi: “Bogu služit to je veličina, sve je drugo varka i taština”. A služio je Bogu u doista teškim vremenima. Nakon mlade mise župnikovao je u Bilaju. U Cetingrad dolazi oko 1932. Ovdje ga je zatekao rat, progonstvo. Komunističke ga vlasti dovode u Slunj na preslušavanja…Biskup mu je povjerio župu Lipu gdje je dočekao smrt i pokopan je u ovoj župi. Ovo je samo u nekoliko rečenica sažet život čovjeka koji zaslužuje daleko više od toga.

Sinovka Jelena sačuvala je ovu dragocjenu fotografiju vlč. Pere sa ocem Markom

Donosimo zapis njegove sinovke Jelene o vlč. Peri Medvedu:

Pop Pero Medved sin Marka Jelene r. Zrilić rođen je u župi Cetingrad, u selu Šiljkovača. Imao je jednu sestru Luciju udatu Šućurević koja je imala 4 djece, 4 brata i polubrata a koji je imao 7 djece, a ostala braća imala su 10 djece. Jedan brat je bio neoženjen i poginuo je u Prvom svjetskom ratu, drugi brat koji je imao 3 djece također je poginuo u Prvom svjetskom ratu.

Obitelj se bavila zanatstvom i poljoprivredom: jedan je bio kovač, jedan mlinar a dva su bili službenici. Ne znam kad su odselili u Maljevac, ali su u Prvom svjetskom ratu bili u Maljevcu otkuda je brat Jure otišao u Ameriku i tamo bio 4 godine.

Obitelj je pričala da je prvo stričevo zaposlenje bilo u župi Bilaj kod Gospića kamo je odveo 4 bratove djece gdje su dva muškarca išli u školu u Gospić a dvije kćerke vodile domaćinstvo a jedna od njih – Marija – ostala je s njim do kraja života.

Mislim da je prešao u župu Cetingrad 1932.  jer sam se ja tada rodila i on me krstio i dao ime moje bake Jelena. Tu je ostao do 1943. kad je s hrvatskom vojskom i narodom izbjegao u Zagreb te u okolici Zagreba radio kao svećenik.

Nakon kapitulacije zatvoren je i doveden u Slunj. Mi smo tada živjeli u Velikoj Kladuši.

Nakon dužeg boravka i ispitivanja pušten je.  Javio se u Karlovac i Zagreb i raspoređen u župu Lipa. Došao je u prazan župni stan, dio stanovništva je bilo prema njemu odbojno. Rad u više župa, pješačenje. Tamo je k njemu otišla sinovka Marija i zajedno su nastavili Božjim putem do kraja života. Sahranjeni su u groblje Lipa prema kojem je otvoren novi prilazni put sa glavne ceste. Građani i njihova općina nazvali su ga po  stricu Peri Medvedu.

29.06.2017. navršava se 100 godina kada je pop Pero Medved dao prvu misu u svojoj rodnoj župi Cetingradu.

Očekujem da će to Crkva  obilježiti i današnji puk o tome upoznati. Hvala!

                 Sinovka Jelena Pavlinović r. Medved, kći Jure i Marije r. Mravunac

 Mladomisnička sličica

Sutrašnju misu u Cetingradu predvodit će biskup mons. Mile Bogović. U toj misi sjetit ćemo se mlade mise vlč. Pere Medveda i njegovog služenja Bogu. Biskup će kristiti tom prilikom 5. odnosno 6. dijete!