Molitva za život

16 velj

Danas smo ispred karlovačke bolnice primijetili  oveći suncobran i oko njega ljude kako zastajkuju. Doznajemo da se radi o molitvenoj grupi iz udruge Betlehem koja promovira i brani život. Jedna je mlađa gospođa predmolila pred malobrojnim prolaznicima. Uronjena u molitvu nije se osvrćala na ljude u žurbi. A ovi skromni ljudi s velikom ljubavlju prema životu već danima  neprekidno 24 sata ovdje mole za život, pobjedu života nad civilizacijom smrti. Mlada majka koja se zaposlila, uza sva svoja prava, zapravo je ropkinja koja mora donositi profit a dijete je smetnja profitu. Nažalost i osobni egoizam može biti smetnja životu. Kako su velike naše majke koje su u teškim vremenima vidjele najveću vrijednost u djeci! Dok ovako razmišljamo prođe lijepa djevojka i izgubi se pred bolnicom. Čovjeku dođe pomisao: blagoslovljeni roditelji koji su joj dali život, ljubav i radost! Kako bi svijet bez nje bio siromašniji! Udaljili smo se u tihoj molitvi: Bože, daj nam hrabrih majki, hrabrih roditelja koji će se pridružiti himni života. Ovi ljudi ovdje mole i podsjećaju na veličinu i ljepotu života od začeća do smrti, do smrti koja je nastavak himne života u drugačijem obliku.

 

1602161b

Tiha molitva pred karlovačkom bolnicom