Sv. Marija Magdalena

22 srp

Danas crkva slavi Mariju Magdalenu. Bijaše iz Migdale, malog gradića na zapadnoj obali Galilejskog mora. U Evanđeljima se spominje kao prva iz skupine žena koje su iz daljine promatrale razapinjanje Isusa (Marko 15:40-41) i koje su sjedile nasuprot groba (Mt 27:61) kada su polagali Isusa u grob (Marko 15:47). Govore nam kako su se rano u zoru prvog dana u tjednu Marija Magdalena i ostale žene vratile u grobnicu kako bi miomirisima pomazale tijelo (Marko 16:1-7). Tada im je anđeo rekao da je Isus uskrsnuo te neka idu i kažu to učenicima. Isus hvali ljubav grešne žene, nekadašnje Magdalene: “Zato, kažem ti, oprošteni su joj grijesi, i to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi” (Lk 7:47). Također možemo razabrati veliku ljubav u susretu Marije sa Isusom nakon uskrsnuća (Iv 20:14-18). U svakom slučaju njezina grešna prošlost ne čini je nečasnom. Petar je bio nevjeran, a Pavao je bio progonitelj kršćana. Njezina veličina ne leži u njezinoj bezgrješnosti, već u njezinoj ljubavi.

Noćas je pala slaba kiša ali nije puno pomoglo. Trava je uvenula, zemlja ispucala. Čeka se obilna kiša koja će natopiti vrtove, polja i šume…

Danas slavlje u podplješivičkom selu Baljevac – Baljevac se nalazi na cesti koja vodi ispod Plješivice prema Zavalju. Za potrebe aerodroma JNA ovo je selo raseljeno, aerodrom je odsjekao Zavalje od Hrvatske i tu je danas međudržavna granica. Aerodrom je bio u službi agresije 1991. Nakon poraza i dolaska slobode ljudi traže svoja kućišta i gruntove u Baljevcu. Ovdje su se okupljali od davnina na blagdan sv. Ilije oko križa na terenu određenom za gradnju crkve. Na tom je mjestu podignuta kapela pred desetak godina koja okuplja godišnje raseljene Baljevčane. Danas će misu u 10 sati predvoditi sisački biskup mons. Košić u suslavlju s ostalim svećenicima. Odabrana je subota upravo zato da se može okupiti što veći broj Baljevčana i gostiju. U Baljevac se može stići iz Hrvatske preko graničnog prijelaza Izačić. Cesta od bolnice vodi ravno prema Baljevcu preko Vedrog Polja.