Toplo ljeto se nastavlja – Danas primopredaja župa Drežnik-Vaganac

25 kol

Duhovna misao: “Nema drugog puta u vječni život nego izgubiti svoj život. Ne možemo dati ništa jednako vrijedno u zamjenu za nas same; moramo dati sami sebe! Ono što sebično prisvajamo, gubimo, ono što dajemo, to ćemo sačuvati. Ništa neće trajati ako se ne nađe u Božjim rukama. Križni put vodi do uskrsnuća u kojem nas Božja milosrdna i svemoguća ruka podiže iz smrti te svoj puni život pronalazimo u Božjim rukama”. Carroll Stuhlmuelhr

Jutros je vedro, pomalo svježe. Još jedan divan ljetni dan.

Danas primopredaja župa Drežnik Grad-Vaganac – Danas u 10 sati u Drežniku će se naći novoimenovani župnik vlč. Ivan Hodak, dosadašnji župnik vlč. Mile Šajfar, ekonom biskupije vlč. Nikola Turkalj i dekan mons. Mile Pecić. Vlč. Mile Šajfar preuzeo je župe Drežnik i Vaganac 9. rujna 2001. godine. Nakon plodnog i nesebičnog služenja narodu, premješten je u župu Perušić. Vlč. Ivan Hodak do sada je vodio župe G. i D. Kosinj a biskup mu je povjerio župe Vaganac i Drežnik.