5. korizmena – Susret pastoralnih vijeća na Udbini

18 ožu

Peta korizmena nedjelja kišovita i tmurna. Mnogi pogledavaju prema nebu u strahu da velike kiše ne donesu poplave…

Nigdje se u Svetom Pismu ne govori izdvojeno o ljubavi prema samome sebi! Ljubi samoga sebe – takva zapovijed ne postoji, ali postoji da ljubimo Boga iznad svega a bližnjega kao samoga sebe. Danas Isus ističe da bi ljubav, koja bi isključivala Boga i bližnjega, bila nakaradna i pogubna ljubav. Ljubav prema samom sebi je poput zrna koje ostaje samo i ne donosi plod. Ali, ako umre u tami zemlje donosi polod. Upravo umiranje samom sebi otvara nove šanse i mogućnosti. Zrno koje je “umrlo” donosi bogatiji život. Čovjek koji se grčevito brine da održi ovakav život, gubi sve.  Isus čak traži da mrzimo takav život sebičnosti jer se onda otvaramo bogatijem životu u Bogu. Mržnja prema sebi zapravo je mržnja prema grijehu koji nas zatvara, sputava i sprečava za let u visine. U približavanju Velikog tjedna, svetog Trodnevlja – Zadnje Večere, Velikog Petka i Uskrsa – vjernici uranjaju u ovo otajstvo.

Susret župskih pastoralnih vijeća na Udbini – Danas u 14.30 sati godišnji susret na Udbini župskih pastoralnih vijeća. Središnje predavanje održat će dr. Slavko Zec na temu: “Mjesto i uloga Župskog pastoralnog vijeća u djelovanju župe”.  Mons. Šporčić informirat će vijećnike o nacionalnom susretu obitelji  u Solinu 15. i 16. rujna 2018.

Polazak u 13 sati ispred župne crkve u Slunju. Molimo slunjske vijećnike da se nađu u 13 sati pred župnom crkvom pa ćemo se organizirano uputiti prema Udbini u više osobnih vozila.