Veliki Petak: odgovor na Isusovu ljubav

30 ožu

U Blagaju je danas mala zajednica u tišini odgovorila na Isusovu ljubav. U 15 sati čitanje muke, molitve, ljubljenje križa…Sutra na Veliku Subotu već u 20 sati blagajski će se vjernici okupiti na vazmeno bdjenje, misu i blagoslov uskrsnih jela.

U Slunju je večeras u 17 sati slunjska crkva bila ispunjena vjernicima. Zvona su zašutjela. Pomiješani osjećaji suosjećanja, radosti, zahvale. Počeli smo svete obrede šutnjom, svetim čitanjima a posebno mjesto zauzeo je naviještaj Isusove muke. Žrtva je uvjet napretka i rasta. Koliko je žrtava ugrađeno u naše odrastanje. Kad vidimo nasmijanu i sretnu djevojku ili mladića pomislimo na žrtve koje su unesene u njihov rast. Možda oni sami ne osjećaju zahvalu. Ovo nam može poslužiti u razumijevanju Isusove žrtve. On je svega sebe dao za čovjeka da ga izvuče iz mraka ponudi mu život vječni. Patnja na križu među razbojnicima, u napuštenosti i samoći, u velikoj patnji cijena je ljubavi prema čovjeku. Muka Isusova nije samo patnja nego i ljubav koja će u uskrsnuću triumfirati. Vjernici su pristupili ljubljenju križa, pričesti. Razišli su se u tišini i molitvi.

Nakon obreda nastavljeno je zahvaljivanje i odgovor Isusu za žrtvu  Možda bi za nekoga plemenitog čovjeka bili spremni na žrtvu. Ali žrtvovati se za razbojnika, ništariju, tiranina…To može samo beskrajna  ljubav. A to je Isusova žrtva na križu. Svom Isusu željeli su reći hvala športaši, vatrogasci, mladi nogometaši NK Slunj, mladi kickboxing kluba iz Slunja, kuglači, predstavnici KUD-a Korana, branitelji, predstavnici rafting kluba…Izmjenjivali su se u tišini pred presvetim i zahvaljivali dragom Isusu za žrtvu ljubavi po kojoj smo spašeni i oslobođeni. Petnaestak minuta ili pola sata posvetili su svom Gospodinu! Htjeli su mu reći da ih brige, jurnjava, dokazivanje…zarobe tako da zaborave na Isusovu ljubav. Velika športašica Blanka Vlašić mogla je sa suzama žaliti za danima kad je okrenula leđa Gospodinu a on ju je tako volio! Večeras su športaši, vatrogasci i branitelji jednostavno rekli Isusu da bez njega ne mogu ići u budućnost, da ih njegova žrtva nadahnjuje i spašava od besmisla. .

Slunjski nogometaši pred Gospodinom

Kickboxing športaši i športašice sa svojim trenerom  došli su reći Isusu hvala

Slunjski nogometaši zahvaljuju Isusu za žrtvu

Mladi nogometaši

Slunjski su vatrogasci došli u najvećem sastavu

Pridružili su se i kudovci (KUD “Korana” Slunj)

Slunjski rafting športaši zahvaljuju Isusu

Kuglači

Vatrogasci

Branitelji su ostali najduže