Tmurno – Migranti i ograde

5 svi

Jutros je oblačno. Pomalo pada sitna kiša i podsjeća na jesen. Još nije pala obilna kiša kojoj se raduju ljudi i vrtovi. Prva je subota u mjesecu kad vjernici posebno mole za duhovna zvanja. “Molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu!”. Ovaj Isusov apel vjernici i vjerničke zajednice ne mogu prešutjeti. 

Migranti uporni – Migranti koji u susjednoj BiH čekaju priliku da ilegalno prijeđu u Hrvatsku postaju sve uporniji. Ranije su se skrivali i pod okriljem noći pokušavali se dočepati Slovenije. Sada se mogu vidjeti kako u grupama idu kao da je to normalno. Jutros je jedna grupa viđena kako se županijskom cestom približava Slunju. Ljudi u zabrinutosti kažu da je mađarski predsjednik Orban riješio problem žičanom ogradom. Slovenija također. Američki predsjednik podiže stotine kilometara ograde prema Meksiku. Idemo li prema vremenima žičanih ograda? U jednoj dječjoj igri se kaže: “Tko se nije sakrio, magarac bio!” Idemo li prema vremenima kad će se govoriti: “Tko se nije ogradio, magarac bio?” Ipak, uza sve korake unatrag, potrese, sukobe, previranja čovječanstvo ide prema jednoj zrelosti, a to znači suradnji. Naš je život prekratak da to vidimo.

Jutros je tmurno u slunjskom kraju

Danas vlč. Pero Jurčevič, župnik G i D. Kosinja, dolazi sa svojim vjernicima u Slunj i Cvitović jednim autobusom. Danas je inače pojačan promet i veći broj turista dolazi u Rastoke i Slunj.