Slunj: donacija turske agencije TIKA

7 svi

Danas je Slunj posjetio Haşim Koç, koordinator Turske razvojne agencije TIKA za Hrvatsku. Primio ga je gradonačelnik g. Jure Katić sa suradnicima. Inače ova turska državna agencija prisutna je u 54 zemlje a jedna od njih je i Hrvatska.  Između ostaloga, Haşim Koç je spomenuo nekoliko realiziranih projekata u Hrvatskoj, poput donacije Dječjem vrtiću Vrbovec (za opremanje dječjeg igrališta, nabavu didaktičke opreme, uređenje kuhinje i administrativnog prostora za računovodstvo, zatim kupnju računala, projektora i platna), kao i nabavu terenskog vozila i medicinske opreme za starije osobe koje žive u Općini Žumberak.

Turska agencija prema dogovoru kani financirati rekonstrukciju Pučkog učilišta Slunj i donirati tehničku opremu za bolji rad Učilišta. 

Ovakve donacije više su od toga: one su znak dobre suradnje među narodima što danas ima posebnu važnost u svijetu napetosti. Povjerenje se gradi malim koracima a takav je učinjen ovdje u Slunju. 

Nakon potpisanog ugovora

Gradonačelnik Jure Katić i g. Haşim Koç pred Pučkim učilištem