Slavlje Male Gospe u Slunju – Blagoslov djece

8 ruj

Crkva ne slavi rođendane svetaca nego njihov dan preminuća kad su izvojevali konačnu pobjedu u vremenu. Međutim, slavi rođendan BD Marije i rođendan Ivana Krstitelja (dakako i Isusov rođendan). Danas slavimo rođendan Blažene Djevice Marije ili Malu Gospu. Blagdan potječe iz Jeruzalema, gdje se na današnji dan slavio još u petom stoljeću. Prema predaji na mjestu gdje ej bila kuća Joakima i Ane u Jeruzalemu podignuta je crkva. Dakle, rođenje Marijino kršćani su prepoznali kao početak novog svijeta. Slavlje ovog blagdana proširilo se i na zapad.

Osim Marijinih svetišta diljem domovine danas se slavi Mala Gospa posebno u Slunju. U 8 sati slavljena je prva misa, svečana u 11 sati. Misu u 11 sati predvodio je cetingradski župnik vlč. Stanko Smiljanić a koncelebrirali su mons. Marijan Ožura, župnik u miru, vlč. Milenko Majić, vojni kapelan, vlč. Šimo Božić, župnik Cvitovića-Lađevca i dakako župnik Mile Pecić. Narod je ispunio crkvu. Primijećeni su hodočasnici iz Tounja, Cvitovića, Lađevca, Cetingrada. Neki su došli iz Karlovca i Zagreba koje veže djetinjstvo sa slunjskim krajem. Našlo ih se nekoliko iz Amerike. Kako te reče jedan naš iseljenik iz Kanade: “Kad me uhvati nostalgija i počne me peči u malom mozgu ja moram ići u Hrvatsku!” Domovina ih zaliječi i lakše mogu izdržati tuđinu.  Nakon mise koja je bila Gospin zagrljaj ljudi su se zadržali na trgu pred crkvom. Čula se pjesma a jedan ugostitelj nudio je osvježavajuća pića. Pjesma ne smije umuknuti! Ona je naša snaga, izdržljivost i ona nas je održala u teškim vremenima. To je pjesma koja izvire iz crkve, iz misne gozbe.

Nrod slavi malu Gospu

Trenutak pričesti, hrane besmrtnosti

Nkon mise

Neki se rado vraćaju iz Karlovca, Zagreba…stazama djetinjstva

Blagoslov djece po zagovoru Male Gospe – U 17 sati slunjsku crkvu ispunili su dječji žamor, plač i po koji vrisak…Radi se o misi s djecom, za djecu s Gospinim blagoslovom. Misu je predvodio vlč. Šimo Božić. Pjesma i molitva roditelja, baka, teta i stričeva te Gospina zaštita prelazila je na ovu dragu djecu. Borba za duše djece žestoka je u ovom vremenu. Ne smijemo djecu prepustiti utjecaju Zloga. Roditelji su primili djecu kao Božji dar ali ih trebaju dovesti k Bogu! Na tom putu Gospina zaštita može ih očuvati  i spasiti. Roditelji trebaju svoju djecu blagoslivljati i zazivati Gospu i anđele da ih čuvaju.  

Na misi u 17 sati

Misa u 17 sati