Plitvice: susret čitača

17 stu

Danas u 10 sati u Pastoralnom centru na Plitvicama, koji vode oci salezijanci, održan je godišnji susret liturgijskih čitača Gospićko-senjske biskupije. Nakon molitve predavanje je održao don Anđelko Kaćunko o ulozi čitača u liturgijskim slavljima. Čitač ima važnu ulogu u slavlju: preko njega dopire Božja Riječ do uha i srca svakog vjernika. Don Kaćunko je ponovio one poznate karakteristike čitača. Riječ mora biti naviještena jasno, razgovjetno, dinamično. Čitač ne bi smio čitati sa ambona ako prije nije pročitao tekst. Riječ Božja nas liječi, otvara nadu, ohrabruje…To čitatelj treba znati i tako je pročitati. Don Kaćunko posebnu je pažnju posvetio riječi koja nas liječi i koja nas ogorčuje. Roditelji trebaju blagoslivljati svoju djecu. Riječ blagoslova ima osjetno djelovanje. Lijepe riječi djeluju na sva živa bića blagotvorno kao što i  zla riječ može prouzročiti negativne posljedice. Možemo zamisliti kako čitači čitajući Riječ Božju djeluju na ljude. To je odgovornost pred naviještenom riječi koja donosi plodove. Učenjaci su pravili pokuse s toplim riječima i grubim na DNK: učinci su primjetljivi! Drugim riječima riječ koja posreduje ljubav donosi pozitivne efekte. Ovo nas uvodi u odgovornost navještaja Božje Riječi koja nam je povjerena pa i u čitanju kao liturgijski čitači.

Don Kaćunkovo predavanje bilo je živahno, konkretno i više nego zanimljivo

Među čitačima su oni najmlađi i oni u trećoj životnoj dobi