Blagaj: proslavljena polnoćka

24 pro

Prva polnoćka u slunjskom kraju proslavljena je u Blagaju. U 20 sati oko crkve parkirani automobili ljudi u razgovoru. Neki su došli iz Karlovca i Zagreba, iz susjednih župa. Ova rana polnoćka nekima je posebno draga. Zapažen je i gradonačelnik g. Jure Katić. Zaorile su božićne pjesme. Čitanje Božje riječi u ovoj noći ima posebni prizvuk. Ova je noć obasjana Božjim svjetlom, u njoj je Božja ljubav progovorila na nama ljudima neshvatljiv način. Nije došao kao silnik nego kao dijete koje ovisi o ljudskim rukama, rukama koje će ga nježno doticati ali i pribijati na križ. Prihvatio je ljudsku hladnoću, progonstvo, siromaštvo. To je ljubav koja riskira da bude odbačena. Nitko ne može reći gdje je Bog u mojoj hladnoći, siromaštvu, samoći, umiranju! U ovoj noći ponovno i ponovno otkrivamo snagu ljubavi. Mnogi su odgovorili i odgovaraju na Božju ljubav. Ne samo u blještavilu okićenog bora nego i u nošenju križa…

Župnik je čestitao blagdane i pozvao vjernike na Božić na misu u 14 sati. Pred crkvom je nakon mise zaigralo kolo “Janje moje”, kolo koje je spomenik snazi vjere i izdržljivosti prijašnjih generacija.