Danas Don Bosco – Sajam u snijegu –

31 sij

Danas crkva slavi velikog apostola mladih Don Bosca. Rođen je 16. kolovoza 1815. u siromašnoj seljačkoj obitelji kao Giovanni Melchiorre Bosco  blizu Torina. U drugoj godini ostao je bez oca pa je radio sve poljske poslove s majkom. U 11. godini  izrazio je želju da postane svećenik. U 13. godini počeo je raditi kao sluga kako bi zaradio za školovanje. Do najbliže latinske škole morao je svakodnevno pješačiti 20 kilometara. Pohađao je gimnaziju. Naučio je svirati, osnovao klub “veseljaka”, naučio je mnoge vještine pa i hodati po užetu. Sve će mu to dobro doći u kasnijem životu. Godine 1841. postao je svećenik. Djelovao je u Torinu a posebnu skrb posvetio je napuštenoj djeci. Bio je majstor u odgoju djece i mladih. Posvećivao je važnost odgoju čitave ličnosti.  U Don Boscovoj školi nikada nije bilo dosadno: znao je s njima pjevati, igrati se, učiti, moliti i odlaziti na izlete. Osnovao je u Torinu 1859. Družbu salezijanaca, 1876. laički pokret, Salezijanske suradnike, a sa svetom Marijom Domenicom Mazzarello 1872. žensku granu svoje kongregacije, Kćeri Marijine. Cilj salezijanske družbe je odgoj djece i mladeži, rad u školama, izdavanje odgojnih i vjerskih knjiga te misijska djelatnost. Preminuo je na današnji dan 31. siječnja 1888, u Torinu. Salezijanci djeluju i u Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka…). Preuzeli su župu Plitvice i Rakovicu.

Jutros nas je u Slunju dočekao opet novi snijeg. Palo ga je nekoliko centimetara i dalje pada… Slavljena je misa u 8 sati. Grupa vjernika redovito dolazi na jutarnje mise: ova je misa kao plamen koji gori u našoj svakodnevnici…Bez toga plamena Božje ljubavi naš bi svijet bio okrutan…Jutros je i sajam u Slunju kao svakog četvrtka. Razapeti su šatori i trgovci nude robu. Posjetitelji na brzinu prošetaju oko štandova i vraćaju se u tople prostorije. 

Sajam četvrtkom usprkos zimi i snijegu

Sklisko je i treba dodatni oprez