Nižu se sunčani dani –

19 velj

Nižu se i dalje divni sunčani dani. Nakon izlaska sunce prosipa “snopove zlatne svjetlosti” po našem kraju. Priroda se počinje buditi. Pribojavamo se jakih mrazeva u ožujku ili travnju koji bi mogli napraviti štetu. 

Danas u 10.30 sati otvaranje obnovljene gradske knjižnice u Slunju.  A u obnovi je sudjelovala i turska vlada preko svojih fondova. Na redu je još obnova povijesne dvorane koja je nekada služila kao kino dvorana. Do tada često se koristi župska dvorana za  kulturno-zabavna događanja u Slunju.