Senj: sjednica kanonika Senjskog kaptola

5 tra

Danas u 10 sati u Senju je održana sjednica kanonika Senjskog kaptola. Povod sjednici je dorada Statuta i predlaganje u duhu statuta novih članova Kaptola. A biskup imenuje kanonike među onim svećenicima koji su pokazali razboritost i revnost u služenju Božjem narodu. Sjednicu je sazvao prepošt (predstojnik) kaptola mons. Mile Čančar. Odazvali su se svi članovi kaptola, njih petorica. Kanonici su u drevnoj senjskoj katedrali izmolili srednji čas brevijara. Glavna točka sjednice bila je dorada Statuta i predlaganje novih članova. Vlč. Nikola Prša proučio je i iznio crkveno-pravnu stranu statuta. A najstariji sačuvani statut ovog kaptola  je iz 1340. godine. Podatak koji govori sam za sebe! Nakon osnivanja Gospićko -senjske biskupije Senjski kaptol nije prestao postojati samo sada uz konkatedralu u Senju. Kaptol se sastoji od 6 redovitih članova kojima se može pridružiti najviše šest začasnih kanonika od kojih dvojica mogu biti iz druge biskupije. A kanonici sudjeluju u svečanom bogoštovlju i zadaćama koje im povjeri biskup. Mogu se sastati dva puta godišnje na poziv prepošta (predstojnika) ili po potrebi. Novi kanonik uvodi se u službu posebnim obredom i dobava posebnu (kanoničku odjeću). U nekim statutima kanonička služba traje do 75. godine života ali mjesni biskup to može produžiti. Nakon diskusije kanonici su predložili biskupu da ostanu redoviti kanonici dok vrše  određenu (župničku) službu. Stupanjem u župničku mirovinu postaju također i kanonici u miru. Ovo se predlaže biskupu na odobrenje pa će onda ući u statut. Naravno da biskup može umiroviti kanonika i prije zbog bolesti ili nekih opravdanih razloga. Na kraju su predložili za redovite članove Kaptola dvojicu dosadašnjih začasnih kanonika (preč. Luka Blaževića i preč. Nikolu Turkalja). Domaćin, senjski župnik preč. Richard Pavlić, okrijepio je kanonike bratskim ručkom.

Molitva u katedrali

Članovi Senjskog kaptola: mons. Tomislav Šporčić (Otočac), mons. Mile Pecić (Slunj), mons. Marijan Ožura (Cetingrad), mons. Mile Čančar (Korenica), preč. dr. Richard Pavlić (Senj)

Vrijedni mramorni barokni oltar sv. Anđela u senjskoj katedrali iz 18. stoljeća jedan je od desetak oltara u ovoj drevnoj katedrali