Sv. Filip i Jakov – Oživljavanje folklornih susreta slunjskog kraja

3 svi

Danas crkva slavi dvojicu apostola – Filipa i Jakova. Nalazimo ih u  sva četiri Evanđelja i Djelima apostolskim. Filip se nalazi na petom, a Jakov mlađi na devetom mjestu. Prema podacima iz Ivanova evanđelja znamo da je Filip, kao i Andrija i Petar, potjecao iz Betsaide na Genezaretskom jezeru. Njega Ivanovo evanđelje spominje na pet mjesta. Sveti Filip i Jakov zaštitnici  su mnogih hrvatskih naselja, župa, crkava i kapela Nabrojima samo neke: Vukovar, Grobnik kod Čavala, Filipana kod Marčane, Novi Vinodolski, Sveti Filip i Jakov kod Zadra…

Sutra Krizma u Rakovici – U subotu 4. svibnja župa Rakovica slavi Krizmu. Nakon višegodišnje pripreme mladi će stati pred biskupa i primiti “pečat dara Duha Svetoga”. Ovim mladi pomalo ulaze u svijet odraslih vjernika, preuzimaju odgovornost u svjedočenju Isusovog puta.

Rakovački krizmanici  koji će sutra primiti sakrament Krizme

U našem kraju kesteni cvatu…

Ožiivljavanje folklornih susreta slunjskog kraja – Danas je u Slunju održana proširena sjednica kojoj je cilj oživljavanje folklornih susreta. Ovi su susreti počeli  u suradnji s Hrvatskoim radijem pod nazivom “Foklorni susreti Korduna”, Nakon prekida (zadnji održan 2013) ove susrete mnogi žele oživjeti i nastaviti. Našli su se na sastanku svi oni koji rade na području kulture i folklora. iz Slunja, Rakovice…Nakon diskusije svi su jednoglasni da susrete treba oživjeti. Nosili bi nasllov “Folklorni susreti Slunjskog kraja” i već za Malu Gospu ove godine takav susret bi bio održan na povijesnom trgu pred slunjkom crkvom (u 17 sati). Ovo su samo načelni dogovori a još če biti dogovora o pojedinostima i detaljima.

Kandidati HDZ-a za euro-izbore Dubravka Šuica, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Goran Pauk, Nikolina Brnjac i Domagoj Maroević, jučer su bili u Slunju i Rastokama. Preko Saborskog i Ogulinu vratili su se u Karlovac gdje su u 17 sati sudjelovali na tribini o financiranju iz EU-fondova.