Peta uskrsna nedjelja – Krštena mala Lucija

19 svi

Po čemu su Isusovi učenici prepoznatljivi? Niti po bogatstvu, niti po karijeri, niti po inteligenciji…Prepoznatljivi su po ljubavi! Nema nikakve vrijednosti koja bi se mogla usporediti s ljubavlju! Ona je jednostavno neodjeljiva od života. Juda je izišao iz dvorane zadnje večere sa zadatkom: što ćete mi dati da vam ga predam? Vođen zaradom pogazio je ljubav, povjerenje…On je okrenuo leđa ljubavi i završio u mraku samouništenja. Isus prije smrti ostavlja oporuku učenicima. Bira najjače riječi: ljubite jedni druge! Dodaje kriterij po kojem će mjeriti ljubav a to je: kao što sam ja vas ljubio! A on je ljubio do smrti na križu. Njegova silna patnja u sramoti križa, u napuštenosti nije prekinula ljubav. Pobijedio je sve zlo svijeta ljubavlju. On ostaje mjerilo ljubavi i nama. Ništa nas ne može ili ne smije rastaviti od ljubavi Kristove…Vjernici se napajaju na izvoru ljubavi svake nedjelje: na euharistiji koju slave u bratskom zajedništvu.

Sa jutarnje mise u Slunju: oni rado dođu i nije im se teško ustati!

Sa mise u 11 sati

Pod misom u 11 sati krštena je malena Lucija, prvo dijete Nikole i Tanje. Kumovi su bili bračni par Milan i Martina a krstio je župnik. Čestitke!

U Hrvatskom Blagaju u 14 sati