Slijediti Isusa – Danas krizmano slavlje u Slunju

23 lip

Imamo li hrabrosti slijediti Isusa? Rado ćemo ga slijediti u radosti života, ali kad treba nositi križ? Petar će Isusa odvraćati od puta križa i muke. Isus ga oštro upozorava. Nema ljubavi bez rana ili kako  jedna pjesma kaže da je ljubav bol. Uskrsli Isus je pokazao biljege rana. Danas Isus pita i nas što mi mislimo ili držimo o njemu?  Isus citira teške riječi: tko se ne odreče samoga sebe ne može biti njegov učenik. On nije neki prorok koji samo daje savjete: njegova je ljubav obilježena ranama. Možemo li slijediti takvoga Isusa? Unatoč industrije zabave koja tobože želi usrećiti čovjeka, ipak mnogi slijede Isusa na putu križa. Isus im je u centru života u radosti ali i u starosti, nemoći i bolesti, u nepravdama…

Sa jutarnje mise u 8 sati u Slunju

                            

Preminuo je u 78. godini života NIKOLA POŽEGA iz G. Popovca 3/4. Pogreb u ponedjelak 24.06.2019. u 15 sati na slunjskom groblju. Za njim žale sinovi Ivica, Mijo i Damir, kćerka Maca, unučad i rodbina