Premještaji u Gospićko-senjskoj biskupiji

2 srp

Odlukom gospićko-senjskog biskupa mons. Zdenka Križića došlo je do novih imenovanja, premještaja i razrješenja u Gospićko-senjskoj biskupiji:

– mons. Marijan Ožura prema Statutu senjskog kaptola Sv. Marije umirovljuje se u kanoničkoj službi (119/2019).

– vlč. Goran Antunović iz Družbe salezijanci don Bosca inkardiniran je u prezbiterij Gospićko-senjske biskupije (138/2019), te je razriješen službe župnika župe BDM Majke Crkve na Plitvicama i excurrendo upravitelja župe Sv. Jelene Križarice u Rakovici te je imenovan župnikom župe Sv. Ane u Plaškom i excurrendo upravitelj župe Sv. Ivana Nepomuka u Saborskom (187/2019).

Don Goran Antunović (salezijanac), župnik na Plitvicama i Rakovici te vjeroučitelj u slunjskoj Srednjoj školi, prešao je u Gospićko-senjsku biskupiju te su mu povjerene župe Plaški i Saborsko

vlč. Josip Tomljanović, mladomisnik, imenovan je župnim vikarom u župi Sv. Križa u Ogulinu (181/2019) i Povjerenikom za pastoral Roma Gospićko-senjske biskupije (194/2019).

– fra Tino Labrović, OFM, na prijedlog Provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita razriješen je uprave župa Gračac, Lovinac, Sv. Rok i Ričice (182/2019).

– fra Ivan Šimunac, OFM, na prijedlog Provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita imenovan je upraviteljem župa Gračac, Lovinac, Sv. Rok i Ričice (183/2019).

– fra Draženko Tomić, OFM, na prijedlog Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM razriješen je službe župnika župe Sv. Ane u Plaškom i excurrendo upravitelja župe Sv. Ivana Nepomuka u Saborskom (185/2019).

– fra Ante Bekavac, OFM, na prijedlog Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM razriješen je službe župnika župe Sv. Ivana Krstitelja u Tounju i excurrendo upravitelja župe Sv. Mihovila Arkanđela u Tržić Kamenici (186/2019).

– don Mate Kujundžić, SDB, na prijedlog Hrvatske salezijanske provincije imenovan je župnikom župe BDM Majke Crkve na Plitvicama i excurrendo upraviteljem župe Sv. Jelene Križarice u Rakovici (188/2019).

– preč. dr. Željko Blagus razriješen je službe župnika Sv. Jurja mučenika u Zagorju i excurrendo župe Presvetog Trojstva u Modrušu, te je imenovan župnikom župe Sv. Josipa u Josipdolu i excurrendo upraviteljem župa Sv. Ivana Krstitelja u Tounju i Sv. Mihovila Arkanđela u Tržić Kamenici (189/2019).

– vlč. Ivica Miloš razriješen je službe župnika Uznesenja BDM u Klancu i excurrendo župa Sv. Ivana Krstitelja u Aleksinici i Sv. Jakova, ap. u Donjem Pazarištu, te je imenovan župnikom župe Sv. Jurja, mč. u Zagorju i excurrendo župe Presvetog Trojstva u Modrušu (190/2019).

– vlč. Petar Šporčić razriješen je službe župnika župe Sv. Josipa u Josipdolu i službe duhovnog pomoćnika župe Sv. Križa u Ogulinu, te je imenovan župnikom župe Uznesenja BDM u Klancu i excurrendo upraviteljem župa Sv. Ivana Krstitelja u Aleksinici i Sv. Jakova, ap. u Donjem Pazarištu (191/2019).

-vlč. Josip Štefančić razriješen je službe povjerenika za Pastoral Roma Gospićko-senjske biskupije (193/2019).