Dar Petrova primata – Preminuo Stjepan Puškarić

10 srp

Žestoko protivljenje Bogu, osobi Isusa Krista i BD Mariji, svetima, Crkvi, Riječi Božjoj znak je prisutnosti sotone. Mržnja prema vjeri i Crkvi, izražavanje averzije prema svetome, rađa mučenike. Mržnja prema Petrovom nasljedniku rađa šizmu. Još je sv. Ciprijan pisao: “Sotona je pronašla hereze i šizme preko kojih ruši vjeru, podriva istinu i razara jedinstvo”. Krist je htio obdariti svoju crkvu jedinstvenim i posebnim darom a to je karizma Petrova primata! Papa je dar a ne nametnuti autoritet. Siromašni ribar iz Galileje kojega je Isus nazvao “stijena” ima karizmu utvrđivanja braće u vjeri iako je i sam u znaku slabosti. Razni pokreti koji idu za tim da dar papinog primata dovedu u pitanje, svjesno ili nesvjesno u službi su “oca laži”. Isus će reći “po plodovima ćete ih njihovim prepoznati”. A plodovi su razbijanje jedinstva, razbijanje zajedništva vjere u ljubavi. U pozadini ovih aktivnosti protiv Pape stoji demonska oholost. Pojedinci naoružani đavolskom oholosti rade to tobože zbog silne brige za crkvu a ustvari su razbijači crkvenog jedinstva.  Komunistička vlast pokušavala je grubo a onda perfidno odvojiti crkvu u Hrvatskoj od Pape. Nije uspjela. Puno je mučenika, znanih i neznanih, ostalo iza ovog opakog režima. Kad kažemo da je papin primat dar onda pomišljamo na pravoslavne crkve. Nakon raskola one su se počele odvajati jedna od druge i postale su nacionalne crkve. One se ne mogu u ničemu dogovoriti, nitko ne može korigirati njihova zastranjenja…

Slunjskim parkovima i zelenim površinama posvećuje se velika pažnja

Na Slunjčici danas iza podneva

Danas je na slunjskom groblju pokopana Marija Štefanac

                               †

Preminuo je tragično u 65. godini života STJEPAN PUŠKARIĆ iz Drage 73. Pokop 10.07.2019. na groblju u Rakovici. Za njim žali mati Ana, očuh Zvonko, brat Željko, šogorica i ostala rodbina