Lički Osik: susret volontera župskih karitasa

23 stu

Jutros je magla svuda oko nas! Slunjski kraj osvanuo u gustoj magli. Nema ni daška vjetra da je rastjera. Koliko to utječe na raspoloženje ljudi? Ali i takvo vrijeme ima svoju ljepotu. Neki uživaju šetati po magli! Čudno!

Danas je održan susret volontera župskih karitasa  u Ličkom Osiku kod Gospića. U 10 sati u župskoj dvorani okupilo se 50-ak volontera i poneki svećenik. Susret je otvorio direktor Biskupijskog karitasa preč. Luka Blažević. Nakon molitve riječ je uzeo mons. dr. Stjepan Baloban. Progovorio je na temu “Socijalni nauk Crkve i Caritas idu zajedno”. Odmah je istakao da je socijalna osjetljivost Crkve pokazatelj njezine snage. Kadgod je crkva bila na strani malenih, siromašnih, onih rubnih bila je vjerodostojnija. Crkva je čitala znakove vremena  i prilagođavala svoje aktivnosti prema potrebama ugroženih. Od početaka karitas je ljubav prema Bogu i čovjeku. Sv. Vinko Paulski unio je u novost u  apostolat: organizirana i sustavna briga za siromašne. U 19. st. počinju se organizirati karitasi po biskupijama. U Zagrebu je tako zaživio karitas prije Drugog svjetskog rata. Njemački karitas ima posebnu težinu pa i u svjetskim razmjerima. Postoji danas međunarodni karitas te nacionalni uz biskupijske i župne. Posebnu osjetljivost prema ugroženima pokrenuo je papa Ivan Pavao II: siromašni ulaze u centar promišljanja. Crkva ne smije ostati na rubu kad se radi o siromašnima. Socijalni nauk crkve stavlja čovjeka u  središte. Događaju se promjene u društvu. Do izražaja dolaze ljudska prava, solidarnost. Ljudska prava ne mogu se odvojiti od dužnosti. Danas se govori o općem dobru, subsidijarnosti. Ne samo čekanje pomoći nego i odgoj za druge. Nova evangelizacija ima to u vidu. U svemu tome Caritas će održati svoju specifičnost. Princip  koji ostaje za sva vremena: ljubav se ne može ograničiti nikakvim paragrafima!

Voditeljica Caritasova ureda gđa Kata Matanić dala je izvješće o radu biskupijskog Caritasa u proteklom razdoblju. Volonteri, svećenici i simpatizeri zadržali su se na zakuski.

 

 

 

Papa Franjo u Japanu – Papa Franjo, koji je iz Tajlanda stigao u Japan, govoreći japanskoj Crkvi i ohrabrio ju je da se suoči s problemom samoće i depresije, kulturom uspjeha pod svaku cijenu. Poziva na pozornost prema mladima koji upadaju u napast samoubojstva ili bulizma i traži da pogledaju mučenike  koji su stvarali povijest ove zemlje. Na kraju poziva na sastanak u Nagasakiju i Hirošimi gdje će uputiti apel protiv nuklearnog oružja.