Kušnje nas mogu učiniti jačima

1 ožu

 

Vješti manipulatori mogu ljude iskoristiti u svoje svrhe tako da ovi to uvide kad je kasno. Tako će doći starijim osobama dva otmjena gospodina, predstaviti se da im žele pomoći. Ponudit će im zamjenu starih novčanica koje su tobože povučene iz opticaja. Otići će s njima i vratiti im nove. Nikad ih više neće vidjeti. Tako nas otac laži nagovara na postupke kojih se poslije stidimo. Isus je bio tako kušan: da pretvori kamen u kruh. Hrana, jelo, piće može nas zarobiti. “Glavno da imam jesti i piti” – reći će neki. Isus tu stavlja opasku: “Ne živi čovjek samo od kruha nego i od Božje riječi”. Druga napast je da skoči s hrama pa da mu se ljudi dive. Želimo biti slavni. Neki su spremni na sve da budu zapaženi, priznati. Oni su ono što drugi drže o njima. A Isus nam poručuje da “ne iskušavamo Gospodina”: naša je veličina  u Bogu a ne u ljudskim sudovima. Možemo li u skrovitosti duše ostati mirni kad nas drugi hvale i osuđuju? Isus nas poziva na realnost: naša vrijednost ne dolazi od ljudi nego od Boga. Od njega primamo darove koje umnažamo i dijelimo s drugima. Klanjanje bogatstvu i moći čovjeka može sasvim izobličiti. Vjernici se nedjeljom nađu u skrovitosti crkve, zaštićeni od buke. Tu otkrivaju veličinu skrovitosti. Hrana im je Božja riječ. Tu doživljavaju istinu o sebi: u skrovitosti mogu se pripremiti za post, molitvu i dijelenje  dobara s drugima.

Sa mise jutros u 8 sati u Slunju

Misa u 11 sati u Slunju