Danas 100. rođendan Ivana Pavla II, pape koji je promijenio svijet – Danas svećenici na Krasnu

18 svi

Danas u ponedjeljak 18. svibnja slavimo 100. godišnjicu rođenja pape Ivana Pavla II, pape koji je promijenio svijet. Rođen je 18.svibnja 1920. u Wadowicama (Poljska) kao Karol Wojtyla. Izabran je za Petrova nasljednika 16. listopada 1978. U 26 godina pntifikata posjetio je 130 država, napravio je 1,2 milijuna kilometara. Hrvatsku je posjetio tri puta. Obišao je našu planetu 30 puta i pri tom posjetio 850 gradova. Zagovarao je pravo svakog naroda na samostalnost i suverenost. Promovirao je kulturu života nasuprot “kulturi smrti”. Zalagao se za ekumenizam, jedinstvo kršćana. Prvi je papa koji je ušao u džamiju i sinagogu. Izgovorio je mnoštvo govora, napisao 14 enciklika te drugih dokumenata. Mediji su ga posebno cijenili zbog njegove neposrednosti i spontanosti. Nije skrivao svoje emocije. Pratili su svaki njegov korak. Preminuo je 2. travnja 2005. u 21.37 sati. Posljednja mu je riječ bila: “Amen!” Njegova smrt bila je globalni događaj. Odmah su vjernici na Trgu sv. Petra uzvikivali “Santo subito”. Blaženim ga je proglasio papa Benedikt a svetim papa Franjo 2014.

IVAN PAVAO II - Graditelj mostova [HR] - YouTube

Papa Ivan pavao II imao je poseban odnos prema crkvi u Hrvata i hrvatskom narodu. Vrlo je dobro razumio prilike u Jugoslaviji i u ocvalom komunističkom imperiju. Nagovarao je europske političare da priznaju Hrvatsku. Njegovo lobiranje bilo je odlučujuće. Priznao je samostalnost Slovenije i Hrvatske 13. siječnja 1992. Hrvatsku je posjetio 10. i 11. rujna 1994. Dočekali su ga kardinal Franjo Kuharić i predsjednik Franjo Tuđman. Sutradan 11. rujna na zagrebačkom hipodromu slavio je misu pred milijun okupljenih vjernika. Tad je četvrtina Hrvatske bila okupirana pa i slunjski kraj. Drugi posjet je bio od 2. do 4. listopada 1998. U Mariji Bistrici proglasio je blaženim kard. Alojzija Stepinca pred pola milijuna ljudi. Ovom je prilikom posjetio i Split te je slavio misu na splitskom Žnjanu. Treći posjet od 3. do 9. lipnja 2003. Ovom je prilikom posjetio Rijeku, Dubrovnik i Osijek s Đakovom.

Papa Ivan Pavao II obraćao se Hrvatima na hrvatskom jeziku! U svoja tri putovanja u Hrvatsku izrekao je mnoge govore na hrvatskom. Svi ti govori spadaju u dragocjenu hrvatsku baštinu i memoriju crkve u Hrvata. Isusovac pater Božidar Nagy, kao urednik Radio Vatikana prikupio je 850 njegovih govora.

 Iz Papina govora na općoj audijenciji 12.01.1994: .

    Na kraju Drugoga svjetskog rata, u trenutku buđenja savjesti, čovječanstvo je shvatilo koliko je sve to bilo suprotno dobru čovjeka i narodâ. Prvi odgovor na okrutnosti onoga strašnog sukoba bila je Opća deklaracija o ljudskim pravima. A evo, izgleda da se na Balkanu, u određenom smislu, vratilo na polaznu točku. Ljudska prava se krše na zastrašujući i tragičan način, a odgovorni dolaze na to da svoja djela opravdavaju načelom poslušnosti naredbama i određenim ideologijama. Odjekuju tako, također sada, Kristove riječi upravljene Ocu: ‘Oprosti im, jer ne znaju što čine’.

           Ako doista postoji određena nesvjesnost važnosti trenutka, to nas ne oslobađa da prema tako tragičnom stanju zauzmemo stajalište na temelju objektivnih kriterija. Odgovorni za okrutne zločine Drugog svjetskog rata bili su suđeni, i postupak na Zapadu je završen u relativno kratkom vremenskom razdoblju. U istočnoj Europi, u velikom dijelu, trebalo je međutim, čekati sve do 1989., i svi krivci za mnogostruka i dokumentirana kršenja ljudskih prava još nisu podvrgnuti pravednoj osudi. (…)

Slunjani na susretu s papom Ivanom Pavlom II u Zagrebu (Hipodrom) 1994.

 

Rijeka, 08.06.2003: susret s papom Ivanom Pavlom II

 

Posjet Pape Ivana Pavla II Rijeci  08.06.2003.

Danas na Krasnu – Danas će se  u Svetištu MB od Krasna okupiti svećenici s biskupom. Ovo je njihovo tradicionalno hodočašće u ovo omiljelo svetište na Velebitu. Ovom prilikom s bikupom će porazgovarati o slavljima krizma i prvih Pričesti koja su odgođena zbog koronavirusa.