Blagaj se priprema za slavlje Duhova

27 svi

U nedjelju 31. svibnja svetkovina je Duhova. Jedina župa u Gospićko-senjskoj biskupiji koja slavi svetkovinu Duhova kao svoga zaštitnika je mala župa Blagaj nedaleko Slunja. Ova župa ima dugu povijest. Korijeni joj sežu u polovinu 14. stoljeća. Turske provale opustošile su i ovaj kraj. Nakon mira u Srijemskim Karlovcima 1699. narod se vraća. Osim župne crkve Duha Svetoga 1733. godine postojale su kapele sv. Barbare i sv. Roka. Od kapelanije Blagaj postaje župa 1807. Posebno je zabilježen župnik Tomljenović koji je govorio pet-šest jezika a vodio je župu Blagaj od 1819. do smrti 1845. Sadašnja crkva izgrađena je 1904. godine. Ta je crkva spaljena kao i župni stan u Drugom svjetskom ratu a župnik Blaž Tomljanović ubijen od strane partizana. On je zadnji blagajski župnik koji je stanovao u Blagaju. Nakon njega župu vode slunjski župnici. Crkva je obnovljena a onda 1991. opet razorena od strane velikosrpske agresije. Godine 2002. na dan 28. srpnja biskup Bogović slavio je misu u obnovljenoj crkvi. 

U nedjelju 31. svibnja u 14 sati u Blagaju slavlje Duhova. Očekujemo vjernike iz šire okolice. Misu će predvoditi velečasni Stanko Smiljanić.

U Blagaju….

Molitva s djecom– U videonagovoru u srijedu Papa Franjo pozvao je na molitvu s djecom. Treba početi sa znakom  križa. Dječje će molitve ona zaboraviti ali je sjeme posađeno. Naveo je primjer jednog političara koji je postao ateist i nije imao smisla za ono religiozno. Ipak baka ga je naučila molitvu koje se sjetio u teškim trenucima života. Tako je počeo moliti s molitvicom koju ga je naučila baka. Molitva nas štiti od utjecaja zloga. U povijesti je bilo puno ljudi koji su se obratili Bogu molitvom i počeli ispisivati nove stranice života.