Tijelovo – U Slunju misa s procesijom u 11 sati

11 lip

Danas crkva slavi svetkovinu Tijelova, svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Isus je sebe dao do kraja, do smrti na križu. A njegova žrtva sebedarja posadašnjuje se u svakoj euharistiji, misi. Ukratko bi mogli definirati Euharistiju: život za druge. Radi se o ljubavi koja je čisti dar. To je ujedno odgovor na čovjekovu potrebu i težnju za ljubavi. Isus je odgovorio na našu potrebu za ljubavi na ljudski način. U svim vremenima on se nudi kao ljubav. Dobrota i ljubav dijeljenjem se ne umanjuju nego uvećavaju. Zato je Isus uzeo kruh da ostane s nama do konca svijeta: da se dijeli i da mi nastavimo dijeljenje njegove ljubavi s našom braćom…

Diljem katoličkog svijeta danas će euharistijskog Isusa ponijeti po trgovima i ulicama. On je s nama u našem javnom životu, u našem radu i igri, u našoj bolesti i umiranju…

U Slunju je slavljena jutarnja misa u 8 sati koja je bila dobro posjećena. Nakon ove mise ekipa dobrih ljudi i domaćica  dali su se na posao: napravili su četiri postaje. To znači stol, prekriven oltarnikom, svijeće, slika, raspelo, cvijeće. U Slunju je običaj da na Tijelovo ukrase kuće granama lijeske. To je znak dobrodošlice Isusu da svrati u njihovu kuću..Misu u 11 sati predvodio je župnik uz asistenciju đakona Domagoja. Procesija je prošla preko gornjeg dijela trga i zaustavljala se na četiri mjesta. Isus je ušao u naš svijet.. Ovaj svijet ima smisla smo zato što ga je Isus spasio: onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja!  On ostaje s nama do konca svijeta u euharistiji: njegova ljubav nam je dohvatljiva, ona nas odgaja da ljubimo kao što je on ljubio. Naše slavlje euharistije je zahvaljivanje za silna djela što ih Isus učini za nas.

Jedna od četiri postaje
No description available.
Procesija je išla preko trga
Slunj večeras u rumenilu