Lađevac: Prva Pričest

21 lip

Danas je i župa Lađevac slavila Prvu Pričest. Nakon pripreme pred oltar je stalo šest prvopričesnika: četvero iz župa Lađevac i dvoje iz Cvitovića. Iz Cvitovića su Tina Cindrić i Lana Katić a iz Lađevca Luka Božić, Luka Samardžija, Gabrijel Cindrić i Klaudia Krunić. Ovu dragu djecu okružili su roditelji, rodbina i vjernici. Primili su u čista srca Krista Spasitelja. Neka ih ništa ne odvoji od Kristove ljubavi…

Župnik Šimo Božić s prvopričesnicima