Dar vremena

15 srp

Danas crkva slavi sv. Bonaventuru. Rođen je u središnjoj Italiji 1221. Ušao je u franjevački red. Na studiju u Parizu sprijateljio se s Tomom Akvinskim koji je jedan od najvećih teologa katoličke crkve. Sv. Bonoventura dobio je naslov “serafski naučitelj”. Papa ga je poslao na Lionski sabor 1274. gdje je i umro. Smatra ga se jednim od nejvećih teologa Srednjeg vijeka. Proglašen je “naučiteljem crkve”.

Još jedan divni ljetni dan. Ugodne noći i svježa jutra. Novi dan . Najdragocjenije što imamo je vrijeme koje nam je darovano. U vremenu možemo “donositi plodove” koji ostaju za vječnost. Gospodin nam povjerava  vrijeme čekanja i uči nas strpljivosti  koja pročišćuje vjeru i pouzdanje u njega. Nasuprot robovanja brzini i promjenama stoji strpljivost vjere. Snaga koja povezuje trenutke u vrijeme je vjera naša koja daje smisao našem postojanju. Mi možemo gospodariti samo trenutcima ali vrijeme pripada Bogu. Trenuci prolaze a vrijeme ostaje. Onaj koji stoji i ostaje uz Gospodina kuša u vremenu vječnost…

Gradonačelnik Jure Katić sa suradnicima na trgu Zrinjskih Frankopana u Slunju danas je dogovarao neke detalje vezane uz proslavu Dana grada 6. kolovoza