Sv. Grgur Veliki

3 ruj

Danas slavimo svetog Grgura Velikog. Rođen oko 540. godine u bogatoj rimskoj obitelji, imao je uspješnu civilnu karijeru. Ali, privlačila ga je dudovnost. Pretvorio je roditeljsku kuću u samostan. Živio je asketski, Papa Benedikt zaredio ga je za đakona, a papa Pelagije poslao ga kao svoga izaslanika na carski dvor u Carigrad. Ondje je ostao tri godine, a zatim se vratio u svoj samostan u Rimu. Poslije smrti pape Pelagija, a protiv svoje volje, jednoglasno je izabran za papu. U papinskoj službi vrlo se dobro snašao. Uveo je red u u upravljanju crkvenim dobrima. Obranio je i Rim protiv Langobarda. Poslao je svetog Augustina Kenterberijskog u misiju u Englesku, te se uz njega smatra apostolom Engleske. Učinio je mnoge reforme u liturgiji. Prvi se prozvao “sluga slugu Božjih”. Jedan je od rijetkih papa koji je dobio titulu Veliki.

Danas završavaju duhovne vježbe u Lovranu