Zavalje: slavlje sv. Franje

4 lis
U sunotu 3. listopada na Zavalju je svečnao proslavljen zaštirnik župe sv. Franjo Asiški. Prije mise narod je prošao u procesiji kroz mjesto.  
Propovijed: Bez pretjerivanja smijemo ustvrditi kako je sv. Franjo Asiški jedan od najvećih svetaca u krščanstvu i kako se svojim životom najviše približio Isusu Kristu. Njegov život i djelovanje, nadahnju i danas, premda je prošlo više od 800 godina. Što je u tom čovjeku, u tom svecu, u Franji tako izuzetno da može stoljećima biti i ostati tolikima kao poticaj, kao izazov, kao jaka privlačna snaga i kao model-uzor života. Ono najbitnije kod asiškog svega kojeg je življenje evandelja. Jer životni stil koji sv. Franjo predlaže za središte ima Isusa i njegovo evandelja. On vodi ljude prema sebi, nego prema Isusu i evandelju. Osim tog Franjo nam je ostavio još nekoliko stvari kao zalog duhovnog života. Najprije njegova malenost. Franjo želi biti manji brat i nudi nam svima kao lijek: čovječe kršćanine, uzmi malenost, budi malen, slijedi Krista. Druga stvar je križ. Franjo je odgovorio na Isusove riječi iz Evandelja: “tko želi biti moj učenik, neka uzme svakog dana svoj križ i neka ide za mnom”. Franjo je molio u svome životu: “Gospodine, daj mi barem malo tvoje muke da je preuzmem na sebe.” Mi se dičimo križem Gospodina Isusa Krista, a kako se ponašamo kad nas križ zadesi…? Sljedeće točka je Franjino siromaštvo. U Franjinom životu uočavamo tri faze: živio je pored siromaha, živio je za siromahe i živio je sa siromasima. Čini se da je Franjo od svih evanđeoskih vrednota najviše ljubio “gospodu siromaštinu”. Evanđeosku poruku o siromaštvu Franjo je shvatio doslovno, pa kad je odlučio potpuno nasljedovati Krista, odrekao se svega i živio je u skrajnjem siromaštvu ne želeći imati ništa svoga. Franjin poziv na siromaštvo u stvari je Kristov poziv i poziv Crkve. I na kraju Franju promatramo kao čovjeka molitve. Za njega suvremenici vele kako je bio doslovce utjelovljenje molitve u osobi. Kod Franje cijelo biće slijeva se i pretače u molitvu i postaje molitvom. Franjin životopisac Toma Čelanski veli: “Franjo nije molio, on je jednostavno bio molitva”. Franjin život je bio jedinstveni hvalospjev, sinteza molitve i hvalospjeva I mi bismo od ovih Franjinih obilježja trebali štošta uočiti i mnogo toga naučiti. I na ovom našem naraštaju odgovorna je zadaća ići putem Isusa Krista i svetoga Franje.
Na misi je narod molio za zdravlje oboljelog vojnog kapelana vlč. Milenka Majića!