Opaki sluge- Mise s maskama

4 lis

Slika vinograda svima je poznata. Upravo se sada bere grožđe, plodovi vinograda. Grožđe mora proći kroz tijesak a onda se nastavlja proces vrenja dok ne postane pitko vino “koje veseli srce čovjeka”. Međutim, možda smo vidjeli zapušteni vinograd: obrastao u korov i drač, koji grozd viri ali ga očerupaju ptice. Tužna slika. Isus je upotrijebio sliku vinograda da nas pouči o donošenju plodova. Vinograd je Božji narod, danas crkva Kristova. Vjerujemo u drugi Kristov dolazak, da ćemo se naći licem u lice s Bogom. Tada ćemo se pojaviti s plodovima našega života. Dakle, Bog nam je povjerio vinograd naše duše koji može podivljati ali može i donijeti plodove. Nažalost, u darovanom vremenu čovjek može zloupotrijebiti Božju dobrotu i ljubav. A Božja ljubav je nezasluženi dar. On se može zloupotrijebiti. Čovjek može sebe postaviti na Božje mjesto: sebe smatrati božanstvom. U takvoj oholosti čovjek se umisli da je gospodar primljenih darova. Ponaša se tako iako će jednog dana sve to izgubiti, ništa ne može zadržati za sebe. Unatoč toga takav se umisli da je on gospodar, da određuje što je dobro, Božja ljubav mu je priča za malu djecu. Takav ne donosi plodove za vječnost. Takav pretvara vinograd u pustoš. Ipak, Isus jamči da Crkvu paklena vrata ne mogu nadvladati. Ali kakva će biti crkva u mojoj župi, u mome narodu? Ovisi o meni. Donosim li plodove vjere, ljubavi…Nedjeljom se napajamo na izvoru Ljubavi. U nedjelju, kad slavimo Gozbe ljubavi, napajamo se na izvoru. Odlazimo u svakodnevnicu i donosimo plodove…

Jutarnja misa u 8 sati u slunjskoj crkvi: u prvim redovima prvopričesnici s maskama

Misa u 11 sati u Slunju: krizmanici s maskama u prvim redovima

Krizmanici su uzeli mjesto i u svetištu

Danas mise u slunjskoj crkvi u 8 i 11 sati. U 14 sati slavlje sv. Mihovila u Šušnjari na otvorenom. Kapela sv. Mihovila izgrađena u vinogradima, kojih je nestalo, danas će biti mjesto susreta velikog broja vjernika.