U krizi leži preporod –

8 lis

Večeras je u slunjskoj crkvi na misi sudjelovala grupa mladih s maskama na licu. Odgovorno ponašanje prema našoj subraći, bakama, tetama, kumovima… traži od nas da stavimo tu neugodnu masku. Korona virus je napravio dar-mar na našoj planeti. Sve ljudske aktivnosti došle su u pitanje ili su ograničene: od zabave i sporta, kulture do gospodarstva. Frizeri traže da ih vlada oslobodi PDV-a. U pitanje dolazi proračun a to znači svi oni koji su na proračunu( školstvo, vojska, policija, socijalni programi…). Tako je svuda po svijetu. Ova civilizacija, građena na profitu i potrošnji, došla je do svojih granica. Taj mali virus dao joj je udarac od kojeg se teško oporavlja. Međutim, u ovoj krizi planetranih dimenzija krije se izlaz. Ova je kriza ukazala da je čovjek krhko biće ali da ima duhovnu dimenziju. Duhovna dimenzija bila je gurana u stranu, nije imala mjesto u javnom prostoru. U komunističkoj teoriji i praksi pokušavali su pogreb učiniti spektaklom: vrsni pjevači, govori, glazba…trebali su ostaviti dojam veličine. Ali, jedan stari svećenik na seoskom pogrebu pročitao je evanđelje o Lazarovu uskrsnuću i dao nadu svima: „Uskrsnut će brat tvoj!“. Hoće li dominantna liberalno-materijalistička ideologija kapitulirati pred virusom korone i otvoriti prostor duhovnom preporodu čovječanstva? Korona kriza može biti šansa za duhovni uzlet čovječanstva. Naša crkva katolička, koja je globalna duhovna snaga, može ponuditi nadu i ona nudi nadu. Ona je nemoćna po materijalističkim mjerilima ali ima duhovni kapital koji se ne može mjeriti ovozemaljskim mjerilima.

Večeras u slunjskoj crkvi