Bezgrešna

8 pro

U sredini priprave za Kristov dolazak sveta liturgija stavlja Marijin blagdan i to blagdan njezinog Bezgrešnog začeća. Marijin život od početka usmjeren je na Božji plan koji se ostvaruje: Kristov dolazak, njegovo rođenje na ljudski način. Kad je sv. Pavao molio da bude oslobođen od “žalca sotone”, rečeno mu je da mu je dosta milost! A Marija je “milosti puna”. Božja milost kao dar ljubavi nudi se svakom čovjeku. Ona je jača i obilnija od naših slabosti.

Jutros je slavljena zornica u slunjskoj crkvi. Sjetili smo se vlč. Milenka Majića koji je u ovoj crkvi često puta slavio misu. Popodne misa u 17sati!