Polnoćke slavljene ranije

24 pro

Polnoćke su slavljene u posebnim okolnostima diljem domovine. Uglavnom su završavale oko 22 sata. U Slunju je slavljena u 20 sati. U crkvu je ušlo oko 40 osoba poštivajući  razmak. Radio Slunj uključio se u izravni prijenos tako da su mnogi po kućama mogli pjevati divne božićne pjesme. Daleko veći broj stajao je u prostoru pred crkvom koji je ozvučen i osvijetljen. Zanimljivo da smo ovako slavili misu u Slunju na Božić 1995: crkva je bila u ruševinama ali nas je Božja dobrota tada obdarila toplim vremenom i bez snijega. Tako je bilo i ovaj put pod koronom: toplo vrijeme i bez snijega! 

Misu je predvodio župnik uz troje ministranata. Narod je pjevao božićne pjesme. A božićne pjesme su nastale u puku koji je razmišljao o božićnom otajstvu. Narod je u pjesme prepjevao svoju vjeru, svoje razmišljanje i svoju ljubav.  Radost ove noći ne može ništa pomutiti: Dijete nam je darovano koje je Bog Silni. On je jedini mogao spasiti čovjeka iz ponora. Dijete Isus u štali i jaslama je dar koji primamo sa zahvalnošću: on nas jedini može spasiti iz naše smrtnosti. Božja je ljubav toliku cijenu platila za naše spasenje…

Misa je završila oko 21 sat. Nažalost, izostalo je božićno kolo “Janje moje” zbog opasnosti zaraze. Ljudi su se nakon kratkog zadržavanja  uputili u tople domove. 

Sa polnoćke u Slunju

Isus ostaje s nama u sve dane u svojoj riječi, u euharistiji…

Pred slunjskom crkvom narod je pobožno sudjelovao u slavlju

U Blagaju je slavljena polnoćka u 18 sati