Lađevac: potres ostavio tragove na crkvi sv. Jurja

30 pro

U večernjim satima posjetili smo župnu crkvu sv. Jurja u Lađevcu. Župnik Šimo Božić, mežnar i  slunjski župnik. Vrijeme toplo za ovo doba godine. Jedno od iznenađenja s kojima živomo…A župna crkva sv. Jurja prava je ljepotica na malom brežuljku. Proživjela je burnu povijest. Zadnji potres s epicentrom u Petrinji ipak je na njoj ostavio vidljiva oštećenja. Prije toga podsjetimo se na povijest ove crkve: nakon opadanja turske moći iza Bečkog rata (1683-1699) život se počeo vraćati na prostor župe Lađevac. Prostarnija crkva sv. Jurja u Lađevcu podignuta je poslije 1700. godine na temeljima stare crkve. Potrebe su tražile veću crkvu jer je stanovništvo bilo sve brojnije. Tako je 1776. izgrađena veća crkva. Do tada je to bila slunjska kapelanija, a od godine 1777. ovo je župna crkva. Naime, te je godine osnovana župa Lađevac. Godine 1841. crkva je dograđena i blagoslovljena. Jednobrodna je to crkva koja ima zaobljeno svetište, voltani strop i zvonik izgrađen u osi glavnog pročelja. Pročelje odaje elemente klasicizma. Glavni je oltar izgrađen 1877. a u njega je ugrađena slika sv. Jurja, dar biskupa Jurja Strossmayera. U domovinskom ratu crkva je teško stradala. Pobunjeni su je Srbi u proljeće 1992. zapalili. Zvonik je gađan granatama i teško oštećen. Voltani svod je zbog prokišnjavanja oštećen. U ovoj je crkvi srpska paravojska pekla odojke. Nakon povratka 1995. odmah se pristupilo zaštiti crkve. Do 2002. godine saniran je krov zvonika i crkve, stavljeni prozori i vrata, ožbukana i obojana unutrašnjost. Oltarna slika sv. Jurja otuđena 1991. pronađena je nakon povratka 1995. Teško je oštećena i restaurirana.  Nakon župne crkve u Slunju župna crkva sv. Jurja u Lađevcu po važnosti je druga crkva u slunjskom kraju. Ing. Joso Štefanac koji je kao izvrsni statičar vodio obnovu ove crkve 1995. divio se krovnoj konstrukciji. Rekao je da bi trebali doći studenti s građevinskog fakulteta vidjeti kako su stari majstori slagali i učvršćivali krovište bez čavala!

     Ušli smo u crkvu. Na prvi pogled crkva je neoštećena nakon zadnjeg potresa s epicentrom u Petrinji. Ali kad se bolje pogleda otkrivaju se pukotine. Noseći lukovi kod svetišta i kod kora pokazuju pukotinu. Na prvi pogled nije narušena statika crkve ali još jedan potres mogao bi napraviti velike probleme. Ponegdje je otpalo malo žbuke i sa krovišta je pomaknuto nekoliko crijepova.  Kad smo napuštali crkvu i prostor oko nje pokazala se duga na istoku. To smo pročitali kao dobar znak: potresi bi trebali prestati!

Unutrašnjost crkve

Pukotina na nosećem luku jedva je vidljiva…

Kad se bolje zagledamo otkrivamo napuknuće

Noseći luk kod kora

Oštećenje je vidljivo

Malo oštećnje iznad kora