Suradnja muslimana i kršćana (kopta) u Egiptu – Listajući novine – Nametnik uništava ukrasne živice

11 svi

Egipat: Suradnja muslimana i kršćana – Islamsko sveučilište Al Azhar – koje se smatra najuglednijom teološko-akademskom institucijom sunitskog islama –  i Koptski pravoslavni patrijrhat potpisali su prgramski dokument u kojem je zacrtano njihovo opće zalaganje za zajedničko suprostavljanje svakom obliku nasilja i zlouporabe maloljetnika. Opća deklaracija, pod patronatom UNICEF-a, potpisana je 9. svibnja od strane koptsko-proslavnog patrijarha Tawadros-a II i Sheikh Ahmed al Tayyeb, Velikog imama islamskog sveučilišta Azhar. U tekstu, intelektualci vezani uz islamsko sveučilište i koptsku zajednicu dali su doprinos u formiranju zaštite maloljetnika kao zajedničkog prioriteta iza kojeg stoji kako islamski tako i kršćanski senzibilitet.

Ova kampanja u korist dječaka i djevojčica – donose egipatski izvori – odnosi se također na genitalno sakaćenje i na fenomen maloljetničkih brakova te s tim u vezi na otmice i seksualno iskorištavanja. Osim deklaracija, program koji podržavaju sveučilište Al Azhar i Koptska crkva predviđa uključivanje najmanje 850 odgovornih sa strane crkve i mošeje – imami, svećenici, monasi, pastoralni radnici – koji će u tekućoj godini pohađati tečajeve za pripremu da bi se kasnije uključili osobno u kampanju usmjerenu na senzibiliziranje čitave populacije na zlo koje pogađa u raznim oblicima čitavo egipatsko društvo. Prema alarmantnim statističkim podacima, više od 70% egipatskih maloljetnika trpi neki oblik zloporabe i nasilja pa i u krilu vlastite obitelji i zajednice (prema Agenciji Fides)

Dodajmo da je u Egiptu opstala kršćanska zajednica koja broji između 10 i 15 milijuna vjernika poznata kao Koptska crkva. Kopti su potomci hamitskih Egipćana koji nisu poslije arapskog i turskog osvajanja prešli na islam nego su ostali kršćani monofiziti. Poduzeti su veliki koraci u zbližavanju kopta i katolika. Postoji Dan prijateljstva koji je jedan od koraka na putu pomirenja i zajedništva nakon stoljeća šutnje. Godine 2013. papa se u Rimu susreo s koptskim patrijarhom Tawadrosom.

Jutros je u slunjskom kraju oblačno i relativno toplo ali mnogi u kućama zagrijavaju prostorije gdje borave.

110516b

Neki nametnik hara po ukrasnim živicama u slunjskom kraju i kao da mu se ne može stati na kraj. Ovoj lijepoj ukrasnoj živici nema lijeka

Listajući novine – Listajući naslove novina dobije se dojam da je u Hrvatskoj sve crno. Jedan naslov posebno zagolica: političkim elitama, kad ne znaju ili ne mogu ostvariti obećano, dobro dođe malo svjetonazorskih prepucavanja. Da jedan stariji fratar može podići toliko prašine u političkim krugovima, udrugama, strankama, malo je čudno i neprirodno. Kada bi karavana stigla k cilju kad bi je svaki lavež pasa zaustavljao? Umjesto optužbi, podjela, priopćenja, priopćenja na priopćenje…treba imati inicijativu i raditi. Vrijeme je dragocjen čimbenik. A ono neumitno curi. Kad je jedan novinar priupitao mlade u demonstracijama: “Što vi to želite?” Jedan je mladac odgovorio odrješito: “Nije važno što želimo ali to želimo odmah!” Silna energija potrošena je utaman…

110516c

Svatko sa svojim brigama