Prigušena slavlja: ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje

10 tra

Neki uspoređuju ovu pandemiju – globalno širenje virusa – s nekadašnjim komunizmom. Komunistička ideologija bila je strah i trepet na globalnoj razini: širio se u sve države zapadnog “slobodnog” svijeta. U državama gdje je došao na vlast uvodio je strahovladu. Sve je bilo kontrolirano pa tako i odlazak u crkvu, slavljenje Božića, Uskrsa. Djeca su šikanirana na razne načine ako su otišla u crkvu ili ako su se družila s onima koji idu u crkvu. Gdje su onda bile udruge za ljudska ili dječja prava?  Sjetimo se Crvenih Kmera, Staljina, Tita, Mao Ce Tunga. Iza komunizma stoji više od 90 milijuna žrtava /prema Crnoj knjizi komunizma od Courtois-a /! Mi znademo da je komunizam sebe iscrpio i urušio se: pad Berlinskog zida simbolički je bio zadnji udarac ovoj ideologiji koja je toliko žrtava, straha, terora, nasilja napravila u svijetu: ostavio je 4 puta više žrtava nego sile Hitlerove osovine!

Neke poveznice postoje između komunizma i koronavirusa. Danas se strah uvukao u ljude: netko pazi na naše ponašanje! Maska mora biti na nosu. U crkve može ući samo određeni broj ljudi. Netko dežura i prati je li taj broj prekoračen. Javna okupljanja svedena su na simboliku. Radnici na privremenom radu u inozemstvu ne mogu doći za Uskrs k svojima. Živimo u strahu od nevidljivog virusa koji samo što nije ušao u naš krvotok. Tako dani prolaze u mučnoj atmosferi.

Komunizam je završio u ropotarnici iako su njegovi plodovi mutirali i nastanili se u glavama pojedinaca. U njegovu rušenju ponajviše je pridonijela uskrsna ideja: Krist koji je bačen u grob i stavljen je u lockdown. Na grob je navaljen veliki kamen. Ali Krist je uskrsnuo i otvorio nove vidike čovječanstvu, neslućene mogućnosti u pobjedi smrti i svih ljudskih ograničenja, nasilja, kontrole.  Gledajući sadašnju situaciju ne smije nas strah paralizirati kao što nije paralizirao tolike hrabre muževe i žene, djecu i mlade koji su na komunistički strah odgovarali vjerom u pobjedu života, a to znači pobjedu  demokracije i  živjeli slobodu djece Božje. Uskrsli daje mir u nemirnom svijetu!

Narod koji se okuplja i slijedi uskrslog Gospodina ne može nikakva sila zaustaviti  (snimak iz 2016. godine u slunjskoj  crkvi)

Most sv. Ivana u Rastokama tužan čeka nastavak obnove

Danas je u Slunju sunčano ali vjetrovito. Obitelji ili grupice iz Zagreba dolaze u Slunj i odlaze u šetnju uz Slunjčicu ili Koranu, posjete Rastoke. Pošteđeni od virusa mogu se načas ovdje opustiti. 

Danas u 18 sati slavimo misu u slunjskoj crkvi. To je početak slavlja Dana Gospodnjega. A prva Božje zapovijed upozorava nas: “Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji!” Sutra je Bijela nedjelja, “mali Uskrs”. Zapravo svaka je nedjelja slavlje uskrsnuća Gospodnjeg: “Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo!”.