Danas slavlje u Saborskom

16 svi

(Snimak sv. Ivana u Rastokama) – Prolazeći starim mostovima, nije rijetkost zapaziti kip koji prikazuje sveca, svećenika u reverendi, s biretom na glavi i ponekad prstom na usnama. Kao da prolaznike želi upozoriti na šutnju, na njezinu vrijednost i ljepotu, kao i na dužnost čuvanja povjerene tajne. Taj je svetac upravo mučenik ispovjedne tajne. Riječ je o svetom Ivanu Nepomuku. Rođen je 1340 a umro 1393. Za svećenika je zaređen 1380. godine. Završio je studij prava u Padovi. Bio je kanonik, arhiđakon i generalni vikar. U vrijeme kralja Vjenceslava IV. bio je bačen u Vltavu 1393. godine. O njemu postoje brojne legende što kazuje da je u narodu popularan svetac. U sjevernohrvatskim krajemvima sv. Ivanu su posvećene mnoge crkve i kapele ili podignut oltar njemu u čast. U našem kraju crkva u Saborskom posvećena je upravo sv. Ivanu Nepomuku, a u Rastokama (Slunj) na starom mostu koji se zove “most sv. Ivana” njegov je kip. Danas župa Saborsko slavi svoga zaštitnika sv. Ivana Nepomuka.

160513n

Slavlje sv. Ivana 2013. godine u Sanorskom

Pred 10 godina: slavlje Marije Majke Crkve na Plitvicama 2006. u društvenim prostorijama u jednoj zgradi  na Mukinjama

Danas je Duhovski ponedjeljak i spomendan Marije Majke crkve. Novoosnovana župa na Plitvicama (osnovana 2003) uzela je upravo Mariju Majku Crkve za svoju zaštitnicu. Danas župa Plitvice slavi.