Novi ljudi – Danas v. Ana u Blagaju u 14 sati

1 kol

Donosi li tehnološki napredak sigurnost čovječanstvu? Čovjek sve više osjeća nemoć pred globalnim razvojem. Tehnologije nisu samo u službi čovjeka nego one mogu vladati nad ljudima. Virus može pobjeći iz laboratorija slučajno ali i ciljano i napraviti pustoš. Njime se može manipulirati i ljude držati u strahu. Nije rečeno da je to slučaj s koronavirusom ali sve je moguće. Postavljamo pravo pitanje: što je pravi napredak?

Možda bi bolest našeg vremena mogli definirati kao bolest imati, posjedovati što više. To je u konačnici ljubav prema smrti. Golo posjedovanje je osuđeno na smrt. Što ćemo ponijeti sa sobom nakon smrti? Onaj je stavljao dolare na rakranu i vjerovao da će ga dolari izliječiti. Malo komično. Ali, ako pođem od činjenice da je to što postojim nešto veliko, onda možemo na tome graditi. Božji narod na putu iz egipatskog ropstva doživljava kušnje. Želi se vratiti natrag u ropstvo jer su u ropstvu imali osiguran minimum hrane. Sad imaju slobodu ali su gladni.

Koju promjenu Isus želi donijeti u ovaj svijet? On govori o novom nebu i novoj zemlji. Čovjek treba snažnu riječ  a to znači smisao. Čovjek  treba nešto više od jela i pića, više od posjeda. Kad nađe Boga a to znači kad svoj život ukorijeni u Božjoj ljubavi sve se mijenja. Isus poručuje:”Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti: tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada!” Danas su mnogi otpočinuli u Gospodinu. Nahranjeni njegovom riječi, kruhom nebeskim, postajemo novi ljudi. Sve kušnje kroz koje prolazimo nisu ništa prema budućoj slavi. Naša tehnologija  je smiješna prema onom bogatstvu koji dolazi po Kristu i s Kristom…

Sa jutarnje mise u Slunju

Neki su ispred crkve sudjelovali na misi u 8 sati u Slunju

Danas je u Slunju pod misom u 11 sati kršten mali Josip, treće dijete Danijela i Josipe. Krsni kumovi bili  su Sandra i Mario. Čestitke!

Danas sv. Ana u Blagaju – Danas slavimo sv. Anu u Blagaju u 14 sati. Očekujemo mnogo naroda iz šire okolice.