Trenuci klonuća i novi početak

8 kol

Ilija je revnovao za stvar Božju. Pred očima su mu bila silna djela koja je Bog učinio izabranom narodu. Ali, Ilija dospijeva u tjeskobu: narod se okreće od Boga i traži idole, traži ideologiju koja će ga hraniti u tjeskobama. Ilija upada u krizu: kraljica želi uvesti kult poganskog božanstva. Ilija doživljava prijetnje i upada u krizu, rezignaciju: Bojeći se za život vapije: Dosta mu je svega, uzmi dušu moju! Želi umrijeti. To je i naše iskustvo. Ponekad nas pogode udarci sa raznih strana. Neki pokušavaju tada tražiti neku utjehu u ideologijama, nekakvim istočnim kultovima, čak će tražiti vračare. Ilija je ipak – u trenutku klonuća – ohrabren: anđeo mu daje zalogaj hrane i piće: “Ustani i jedi, pred tobom je dalek put!” Sjetimo se i mi svojih problema, rezignacija, tjeskobe…I nama danas kaže Gospodin: Uzmite i jedite. Pred vama je dalek put. Bog nas ne želi zavaravati i nuditi sladunjava rješenja. On nas potiče na uspon  na goru života vječnoga. Sjetimo se velikih znakova koja je učinio. Mi vjerujemo da je Bogu stalo do čovjeka. To je dragi Isus koji s nama dijeli našu  patnju, križ života. Vjerujem Bogu koji je poslao svoga Sina da za nas umre na križu i uskrsne, vjerujem u Boga koji je u mojim ranama i malaksalostima, koji me pridiže kad se spotaknem i padnem, vjerujem u Boga koji mi se svake nedjelje daje za hranu u Riječi i zalogaju kruha života…

Jutros je slavljena misa u 8 sati u slunjskoj crkvi (druga u 11, a u Blagaju u 14 sati)

Pomalo smo se privikli na maske

U Blagaju u 14 sati

U Blagaju nakon mise ugodan razgovor