30. obljetnica satnije ZNG Slunj

30 lis

Godine 1991. prvi otpor agresiji na demokratsku Hrvatsku pružila je policija /i specijalna policija/. Slunjski kraj je dospio u okruženje sa svih strana. Nakon što je osnovan Zbor narodne garde u Zagrebu počelo je stvaranje vojne komponente RH kao snage koja može odgovoriti na agresiju. Tako je i u Slunju osnovana satnija ZNG koja je izrasla u respektabilnu Slunjsku pukovniju. Bila je to velika hrabrost u okruženju: goloruki pružiti otpor nadmoćnoj JNA i paravojnim srpskim formacijama. Nije bilo teoretske šanse pobijediti silu koja se sručila na Hrvatsku ali “boj ne bije svjetlo oružje nego srce u junaka”.  Tako je pred 30 godina rođena satnija sastavljena od hrabrih momaka koji se nisu bojali smrti.

Karlovac, groblje Jamadol 24.01.1994: pokop Slavka Zrilića iz Cetingrada, poginulog 20.01.1994

Danas ćemo obilježiti 30. obljetnicu slavnih početaka hrvatske vojske u slunjskom kraju. U 10.30 polaganje vijenaca pred spomenikom, u 11 sati misa u župnoj crkvi, u 12.30 sati svečana akademija i podjela medalja i završetak domjenkom u 14 sati